• DEUTSCH
  • ENGLISH
  • CZECH
  • POLISH
  • SERBSCE
Velikost písma: A-AA+

Jízdní řád

 
 
hod.

NISA:GO

Vyzkoušejte náš nový, inovativní, interaktivní plánovací systém pro cestování a turismus.

Program Ziel 3/Cíl 3 pro podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou 2007-2013


 

NISA:GO / NEISSE:GO Interaktivní informační a plánovací systém Mobilita a veřejná doprava v Euroregionu Nisa

Výchozí situace a potřebnost projektu

Na základě demografických změn v příhraničním regionu má zachování atraktivních nabídek veřejné dopravy velký význam pro kvalitu života a také pro atraktivitu regionu pro cestovní ruch, a pro jeho celkovou konkurenceschopnost vůči evropským regionům. Aby mohly být dlouhodobě zajištěny vysoce kvalitní nabídky veřejné dopravy, musely by být nové potenciály cestujících. Přeshraniční propojování veřejné dopravy, o které se usiluje, s nabídkami cestovního ruchu a také inovativní forma prezentace k tomu přispívá výraznou měrou.

Popis projektu

Jádro projektu spočívá ve vývoji inovativního nástroje pro získání nových potenciálů cestujících. Za tímto účelem má být vybudována rozsáhlá, vícejazyčná informační platforma a moderní pomůcka pro plánování (interaktivní plánovač tras) za využití integrovaného nasazení elektronických informačních technologií, které propojí základní geografická data, věcné informace (ke všem zájmovým bodům) a data jízdních řádů pro všechny druhy šetrné mobility (železnice, autobusy, cyklodoprava, pěší turistika) v reálném čase a poskytnou je vícejazyčně všem obyvatelům a hostům regionu.

Inovativnost a přidaná hodnota projektu

Postupným vytvářením integrovaného informačního a plánovacího online systému Mobilita s důrazem na nabídky veřejné dopravy a další druhy "šetrné mobility“ (pěší a cyklodoprava), je projekt inovativní a technicky a organizačně velmi náročný. Propojení s četnými informacemi o turistických highlights (informace o jejich „šetrné" dostupnosti) navíc zvyšuje pro obyvatele a návštěvníky regionu atraktivitu nabídek veřejné dopravy ale také regionu samotného.

Výsledky a cílové skupiny projektu

Dlouhodobé zajištění a zlepšování přeshraničních nabídek veřejné dopravy a tím i udržitelný rozvoj Euroregionu. Prostřednictvím inteligentního propojení a inovativní prezentace dopravních a (turistických) infrastrukturních nabídek bude zatraktivněna veřejná doprava (zvýšení počtu cestujících) a trvale podpořena mobilita lidí právě ve venkovských oblastech. Nová kvalita služeb navíc zvýší turistickou atraktivitu regionu.

Cílové skupiny: potenciální cestující (obyvatelé, hosté), veřejní objednatelé dopravy, průmysl cestovního ruchu

Doba realizace projektu: 01.01.2010 až 30.11.2012

 
ZVON na facebookuZVON na facebooku
Poslední aktualizace:
16. březen 2018
© Copyright 2018 - Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (ZVON)
TISKNOUT