• DEUTSCH
  • ENGLISH
  • CZECH
  • POLISH
  • SERBSCE
Velikost písma: A-AA+

Jízdní řád

 
 
hod.

NISA:GO

Vyzkoušejte náš nový, inovativní, interaktivní plánovací systém pro cestování a turismus.

Program Ziel 3/Cíl 3 pro podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou 2007-2013


 

NISA:GO / NEISSE:GO Interaktivní informační a plánovací systém Mobilita a veřejná doprava v Euroregionu Nisa

Výchozí situace a potřebnost projektu

Na základě demografických změn v příhraničním regionu má zachování atraktivních nabídek veřejné dopravy velký význam pro kvalitu života a také pro atraktivitu regionu pro cestovní ruch, a pro jeho celkovou konkurenceschopnost vůči evropským regionům. Aby mohly být dlouhodobě zajištěny vysoce kvalitní nabídky veřejné dopravy, musely by být nové potenciály cestujících. Přeshraniční propojování veřejné dopravy, o které se usiluje, s nabídkami cestovního ruchu a také inovativní forma prezentace k tomu přispívá výraznou měrou.

Popis projektu

Jádro projektu spočívá ve vývoji inovativního nástroje pro získání nových potenciálů cestujících. Za tímto účelem má být vybudována rozsáhlá, vícejazyčná informační platforma a moderní pomůcka pro plánování (interaktivní plánovač tras) za využití integrovaného nasazení elektronických informačních technologií, které propojí základní geografická data, věcné informace (ke všem zájmovým bodům) a data jízdních řádů pro všechny druhy šetrné mobility (železnice, autobusy, cyklodoprava, pěší turistika) v reálném čase a poskytnou je vícejazyčně všem obyvatelům a hostům regionu.

Inovativnost a přidaná hodnota projektu

Postupným vytvářením integrovaného informačního a plánovacího online systému Mobilita s důrazem na nabídky veřejné dopravy a další druhy "šetrné mobility“ (pěší a cyklodoprava), je projekt inovativní a technicky a organizačně velmi náročný. Propojení s četnými informacemi o turistických highlights (informace o jejich „šetrné" dostupnosti) navíc zvyšuje pro obyvatele a návštěvníky regionu atraktivitu nabídek veřejné dopravy ale také regionu samotného.

Výsledky a cílové skupiny projektu

Dlouhodobé zajištění a zlepšování přeshraničních nabídek veřejné dopravy a tím i udržitelný rozvoj Euroregionu. Prostřednictvím inteligentního propojení a inovativní prezentace dopravních a (turistických) infrastrukturních nabídek bude zatraktivněna veřejná doprava (zvýšení počtu cestujících) a trvale podpořena mobilita lidí právě ve venkovských oblastech. Nová kvalita služeb navíc zvýší turistickou atraktivitu regionu.

Cílové skupiny: potenciální cestující (obyvatelé, hosté), veřejní objednatelé dopravy, průmysl cestovního ruchu

Doba realizace projektu: 01.01.2010 až 30.11.2012

 
ZVON na facebookuZVON na facebooku
Poslední aktualizace:
18. září 2018
© Copyright 2018 - Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (ZVON)
TISKNOUT
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN