• DEUTSCH
  • ENGLISH
  • CZECH
  • POLISH
  • SERBSCE
Velikost písma: A-AA+

Jízdní řád

 
 
hod.

NISA:GO

Vyzkoušejte náš nový, inovativní, interaktivní plánovací systém pro cestování a turismus.

Program INTERREG IV B Central Europe

je programem Evropské unie pro podporu spolupráce mezi středoevropskými zeměmi

Improving Quality of life in small towns (Qualist) - Zlepšování kvality života v malých městech

 
This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.
V projektu „Central Europe“ jsou vyvíjena opatření, která mohou být využita jako reakce na vznikající a probíhající demografické a sociální změny v malých městech. Reakce na snižující se počet obyvatel, na změny věkové a sociální struktury a na mnohé další se stávají nutností. Zároveň však musí být splněny požadavky osob, dojíždějících za prací, do škol ale také mladých rodin.

Probíhají průzkumy na příkladech partnerských regionů v Sasku (Vogtland a Niederlausitz-Oberschlesien), v Jihočeském kraji a v Rakousku (Waldviertel). Projektu se vedle ZVONu účastní dalších 10 projektových partnerů ze Saska, Rakouska a České republiky; Leadpartnerem je Saské ministerstvo pro hospodářství, práci a dopravu (Sächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr).

ZVON je hlavním zpracovatelem pracovního celku 4 „Demograficky orientované koncepce mobility pro malá města“. Musí být zpracovány cíle a návrhy (a z části již také zrealizovány), které mají za cíl, aby malá města a venkovské regiony získaly vyšší kvalitu života prostřednictvím diferenciovaných nabídek veřejné regionální dopravy v městské a linkové dopravě vč. dobrého napojení na střední a hlavní centra.

V prvním stupni bude zpracována "Zpráva o stavu mobility“, která bude obsahovat situace v partnerských regionech ale také příkladná řešení (best-practice).

Dále musí být vyhodnoceny novodobé a flexibilní formy veřejné regionální dopravy a prověřeny na vhodnost využití v regionech s nízkou hustotou obyvatelstva a v malých městech, aby bylo možné pomocí efektivních forem veřejné regionální dopravy reagovat na měnící se situace poptávky po veřejné dopravě.

V prvním uceleném pracovním bodě se zpracují podmínky pro ´centrály mobility´ s přeshraničními úkoly (mezi 2 státy EU) a odzkouší se na konkrétním příkladu.

Tato práce bude dokončena zpracování Koncepce mobility „Central Europe Small Towns 2020“

Doba realizace projektu: červen 2010 až červen 2013Další informace naleznete na adrese »http://qualist.eu
 

 

INTER-REGIO-Rail Odstraňování překážek při plánování a využívání regionální drážní osobní dopravy

Mobilita lidí v evropských zemích a regionech se zvyšuje – ať již při každodenních cestách za prací nebo za vzděláním, tak i při volnočasových aktivitách. Regionální drážní osobní doprava zajišťuje mobilitu obyvatelstva, chrání omezené zdroje životního prostředí a krajiny a vytváří pracovní místa.
Cílem projektu „INTER-REGIO-Rail“ je zlepšení regionální drážní osobní dopravy ve střední Evropě. Leadpartner „Bundesarbeitsgemeinschaft Schienenpersonennahverkehr (BAG-SPNV)“ (Spolkové sdružení Regionální drážní osobní doprava) a také osm zúčastněných projektových partnerů, včetně ZVONu, realizují tento cíl na třech úrovních:
Na jedné straně má být prostřednictvím studií a pilotních projektu exemplárně znázorněno, jak může získat železniční doprava díky lepší organizaci, lepší infrastruktuře a díky nabídkám střiženými ´na míru´ trvale nové uživatele. S poznatky z těchto regionálních projektů se budou projektoví partneři zasazovat u politické reprezentace na regionální, národní a na evropské úrovni o zlepšení rámcových podmínek pro organizaci a financování regionální drážní osobní dopravy. A konečně je také důležité odborné propojení objednatelů regionální drážní osobní dopravy a dialog s dopravci, sdruženími cestujících, lokálními územními správami a externími odborníky.

Účelové sdružení Dopravní svaz Horní Lužice-Dolní Slezsko a region Dolní Slezsko se zabývají pilotním projektem „Přeshraniční zadávání dopravních výkonů“.

Doba realizace projektu: 01.04.2010 až 31.03.2013

Další informace naleznete na adrese:

»www.interregiorail.eu
 
This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.
ZVON na facebookuZVON na facebooku
Poslední aktualizace:
16. březen 2018
© Copyright 2018 - Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (ZVON)
TISKNOUT