• DEUTSCH
  • ENGLISH
  • CZECH
  • POLISH
  • SERBSCE
Velikost písma: A-AA+

Jízdní řád

 
 
hod.

NISA:GO

Vyzkoušejte náš nový, inovativní, interaktivní plánovací systém pro cestování a turismus.

Program INTERREG IV B Central Europe

je programem Evropské unie pro podporu spolupráce mezi středoevropskými zeměmi

Improving Quality of life in small towns (Qualist) - Zlepšování kvality života v malých městech

 
This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.
V projektu „Central Europe“ jsou vyvíjena opatření, která mohou být využita jako reakce na vznikající a probíhající demografické a sociální změny v malých městech. Reakce na snižující se počet obyvatel, na změny věkové a sociální struktury a na mnohé další se stávají nutností. Zároveň však musí být splněny požadavky osob, dojíždějících za prací, do škol ale také mladých rodin.

Probíhají průzkumy na příkladech partnerských regionů v Sasku (Vogtland a Niederlausitz-Oberschlesien), v Jihočeském kraji a v Rakousku (Waldviertel). Projektu se vedle ZVONu účastní dalších 10 projektových partnerů ze Saska, Rakouska a České republiky; Leadpartnerem je Saské ministerstvo pro hospodářství, práci a dopravu (Sächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr).

ZVON je hlavním zpracovatelem pracovního celku 4 „Demograficky orientované koncepce mobility pro malá města“. Musí být zpracovány cíle a návrhy (a z části již také zrealizovány), které mají za cíl, aby malá města a venkovské regiony získaly vyšší kvalitu života prostřednictvím diferenciovaných nabídek veřejné regionální dopravy v městské a linkové dopravě vč. dobrého napojení na střední a hlavní centra.

V prvním stupni bude zpracována "Zpráva o stavu mobility“, která bude obsahovat situace v partnerských regionech ale také příkladná řešení (best-practice).

Dále musí být vyhodnoceny novodobé a flexibilní formy veřejné regionální dopravy a prověřeny na vhodnost využití v regionech s nízkou hustotou obyvatelstva a v malých městech, aby bylo možné pomocí efektivních forem veřejné regionální dopravy reagovat na měnící se situace poptávky po veřejné dopravě.

V prvním uceleném pracovním bodě se zpracují podmínky pro ´centrály mobility´ s přeshraničními úkoly (mezi 2 státy EU) a odzkouší se na konkrétním příkladu.

Tato práce bude dokončena zpracování Koncepce mobility „Central Europe Small Towns 2020“

Doba realizace projektu: červen 2010 až červen 2013Další informace naleznete na adrese »http://qualist.eu
 

 

INTER-REGIO-Rail Odstraňování překážek při plánování a využívání regionální drážní osobní dopravy

Mobilita lidí v evropských zemích a regionech se zvyšuje – ať již při každodenních cestách za prací nebo za vzděláním, tak i při volnočasových aktivitách. Regionální drážní osobní doprava zajišťuje mobilitu obyvatelstva, chrání omezené zdroje životního prostředí a krajiny a vytváří pracovní místa.
Cílem projektu „INTER-REGIO-Rail“ je zlepšení regionální drážní osobní dopravy ve střední Evropě. Leadpartner „Bundesarbeitsgemeinschaft Schienenpersonennahverkehr (BAG-SPNV)“ (Spolkové sdružení Regionální drážní osobní doprava) a také osm zúčastněných projektových partnerů, včetně ZVONu, realizují tento cíl na třech úrovních:
Na jedné straně má být prostřednictvím studií a pilotních projektu exemplárně znázorněno, jak může získat železniční doprava díky lepší organizaci, lepší infrastruktuře a díky nabídkám střiženými ´na míru´ trvale nové uživatele. S poznatky z těchto regionálních projektů se budou projektoví partneři zasazovat u politické reprezentace na regionální, národní a na evropské úrovni o zlepšení rámcových podmínek pro organizaci a financování regionální drážní osobní dopravy. A konečně je také důležité odborné propojení objednatelů regionální drážní osobní dopravy a dialog s dopravci, sdruženími cestujících, lokálními územními správami a externími odborníky.

Účelové sdružení Dopravní svaz Horní Lužice-Dolní Slezsko a region Dolní Slezsko se zabývají pilotním projektem „Přeshraniční zadávání dopravních výkonů“.

Doba realizace projektu: 01.04.2010 až 31.03.2013

Další informace naleznete na adrese:

»www.interregiorail.eu
 
This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.
ZVON na facebookuZVON na facebooku
Poslední aktualizace:
25. září 2018
© Copyright 2018 - Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (ZVON)
TISKNOUT
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN