• DEUTSCH
  • ENGLISH
  • CZECH
  • POLISH
  • SERBSCE
Velikost písma: A-AA+

Jízdní řád

 
 
hod.

NISA:GO

Vyzkoušejte náš nový, inovativní, interaktivní plánovací systém pro cestování a turismus.

SNPL - Operační program přeshraniční spolupráce Sasko - Polsko 2007-2013


Sniezka - Zpracování koncepce veřejné regionální osobní dopravy v koridoru Budyšín – Görlitz – Lubań – Jelenia Góra – Kamienna Góra pro rozvoj cestovního ruchu v Euroregionu Nisa

Euroregion Nisa je region oplývající bohatstvím turisticky atraktivních míst. Návštěvníci jsou přitahováni divokou přírodou, horskými oblastmi, lázněmi, architektonickými památkami, zajímavou historií tohoto regionu a mnoha dalšími atrakcemi. Problém pro turisty však představuje nedostatečná integrace veřejné dopravy. Nedostatky panují především v harmonizaci dopravních spojů, integrovaných tarifů resp. jízdenek a nepřehledných informacích pro cestující.

ZVON jako Leadpartner a Dolnoslezské Vojvodství jako projektový partner sledují s realizací tohoto projektu rozvoj veřejné dopravy v polské a německé části Euroregionu pro potřeby cestovního ruchu. Zpracována má být koncepce, která má obsahovat následující prvky:


Analýza stávajících informací o osobní dopravě Situační průzkumy jednotlivých os regionální dopravy Znázornění turistického potenciálu území se stanovením míst generujících proudy cestujících, vč. míst mimo zkoumané území Návrhy řešení pro zlepšení systému veřejné regionální linkové dopravy ve společném zájmovém území na obou stranách hranice Zpracování koncepce rozvoje veřejné regionální dopravy ve variantách zohledňujících sezónní vlivy v Dolním Slezsku a Sasku Zpracování komunikačních scénářů pro turisty, kteří navštěvují Euroregion Nisa


Cíl koncepce spočívá ve zpracování integrovaného dopravního plánu, který přispěje ke zlepšení dostupnosti sledovaného území a ke zlepšení mobility.

Období realizace projektu: 01.01.2011 až 30.06.2012


 
ZVON na facebookuZVON na facebooku
Poslední aktualizace:
24. září 2018
© Copyright 2018 - Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (ZVON)
TISKNOUT
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN