• DEUTSCH
  • ENGLISH
  • CZECH
  • POLISH
  • SERBSCE
Rozmiar czcionki: A-AA+

Twój Plan Podróży

 
 
Czas

Program INTERREG IV B Europa Środkowa

Jest to program Unii Europejskiej służący wspieraniu współpracy między krajami środkowoeuropejskimi.

Improving Quality of life in small towns (Qualist) - Poprawa jakości życia w małych miastach

 
This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.
W ramach projektu „Central Europe“ wdrażane są działania, które mają stanowić reakcję na powstającą zmianę demograficzną i społeczną w małych miastach i rejonach wiejskich. Niezbędne są reakcje na kurczącą się liczbę mieszkańców, zmiany w strukturze wiekowej, kulturze społecznej itd. Jednocześnie należy także wyjść naprzeciw potrzebom osób dojeżdżających codziennie do pracy, uczniów i młodych rodzin.

Prowadzone badania dotyczyły przykładowo regionów partnerskich w Saksonii (Vogtland oraz Łużyce Górne i Dolny Śląsk), w południowych Czechach (Jihocesky kraj) i w Austrii (Waldviertel).
Ponadto w projekcie, obok ZVON-u, uczestniczy 10 partnerów z Saksonii, Austrii oraz Czech; partnerem wiodącym jest Saksońskie Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Transportu.

ZVON jest głównym odpowiedzialnym podmiotem za pakiet roboczy nr 4 "Koncepcje mobilności oparte na kryterium demograficznym, dotyczące małych miast". Należy opracować cele i propozycje (a także częściowo zrealizować je), dzięki którym poprawi się jakość życia w małych miastach i na terenach wiejskich dzięki bardziej zróżnicowanym ofertom regionalnego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej i regionalnej, jak również dobremu połączeniu z miastami o średnim i największym znaczeniu regionalnym.

Na pierwszym etapie opracowany zostanie "raport na temat stanu mobilności", w którym zostanie opisana sytuacja w regionach partnerskich oraz przykłady „best practice".

W dalszej kolejności ocenie będą podlegać nowatorskie i elastyczne formy regionalnego transportu zbiorowego oraz ich przydatność na rzadko zaludnionych terenach i małych miastach, celem jest umożliwienie reakcji na zmieniające się potrzeby przy pomocy wydajnych form komunikacji regionalnej.

W osobnym punkcie zebrane zostaną warunki dla centrów komunikacyjnych i ich zadań o charakterze transgranicznym (między dwoma krajami UE) oraz przedstawienie na konkretnym przykładzie.

Na końcowym etapie prac znajduje się opracowanie koncepcji mobilności „Central Europe Small Towns 2020“

Okres realizacji projektu: czerwiec 2010 do czerwca 2013


Dalsze informacje znajdą Państwo pod adresem »http://qualist.eu
 

 

INTER-REGIO-Rail - Usuwanie barier w regionalnym kolejowym transporcie pasażerskim

Mobilność mieszkańców krajów i regionów Europy wzrasta - czy to w codziennej drodze do pracy bądź szkoły, czy podczas podróży w czasie wolnym. Regionalny kolejowy transport pasażerski zapewnia mobilność społeczeństwa, chroni niewielkie zasoby naturalne oraz krajobraz, jak również tworzy miejsca pracy.

Celem projektu „INTER-REGIO-Rail“ jest ulepszenie regionalnego kolejowego transportu pasażerskiego w Europie środkowej. Partner wiodący „Bundesarbeitsgemeinschaft Schienenpersonennahverkehr" (BAG-SPNV, po pol. "Federalne Stowarzyszenie Organizatorów Kolejowych Przewozów Pasażerskich“, jak i ośmiu pozostałych partnerów projektu, włącznie z ZVON-em, realizują ten cel na trzech płaszczyznach:
Z jednej strony za pomocą studiów i projektów pilotażowych należy przedstawić sposób, w jaki regionalny kolejowy transport pasażerski może na stałe zyskać nowych użytkowników dzięki lepszej infrastrukturze oraz odpowiednim ofertom. Dysponując wiedzą z tych regionalnych projektów partnerzy projektu będą angażować się po stronie politycznych organów decyzyjnych na płaszczyźnie regionalnej i europejskiej, celem polepszenia warunków ramowych dla organizacji i finansowania regionalnego kolejowego transportu pasażerskiego. Ponadto bardzo istotne jest także zbudowanie specjalistycznej siatki powiązań pomiędzy organizatorami regionalnego kolejowego transportu pasażerskiego oraz dialog z przewoźnikami, związkami pasażerów, lokalnymi jednostkami organizacyjnymi oraz zewnętrznymi specjalistami.

Celowy Związek Komunikacyjny Górnych Łużyc-Dolnego Śląska oraz region Dolnego Śląska zajmują się projektem pilotażowym "transgraniczne zamówienia na usługi transportowe".

Okres realizacji projektu: 01.04.2010 do 31.03.2013

Dalsze informacje znajdą Państwo pod adresem:

»www.interregiorail.eu
 
This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.
ZVON na facebook-uZVON na facebook-u
Ostatnia aktualizacja:
15. listopad 2018
© Copyright 2018 - Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (ZVON)
DRUKUJ
Ta strona korzysta z plików cookies. Nie są w nich jednak zapisywane treści dotyczące danych osobowych. Korzystając nadal ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Więcej informacji
ZROZUMIAŁEM