• DEUTSCH
  • ENGLISH
  • CZECH
  • POLISH
  • SERBSCE
wulkosć pisma: A-AA+

Komfortowa informacija

 
 
časnik

Alternatiwne formy posłužbow

Zo bychu swoje poskitki lěpje na potrěbnosće pućowacych a z tym na naprašowanja wusměrili, zawjedźechu busowe předewzaća ZVON-a alternatiwne formy posłužbow. Tajke jězby wotměwaja so pod druhimi wuměnjenjemi, hač jězby normalneho linijoweho wobchada a su tuž w jězbnym planje abo w informaciji k jězbnemu planej z wosebitym symbolom woznamjenjene.
W tutej rubrice nadeńdźeće wšitko, štož dyrbiće k wužiwanju alternatiwnych formow k posłužbje w zhromadnym zwjazku ZVON-a wědźeć. Telefonowe čisła wobchadnych předewzaćow su zapołožene.

ZVON na facebookuZVON na facebooku
poslednja aktualizacija:
17. nowember 2018
© Copyright 2018 - Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (ZVON)
wućišć
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN