• DEUTSCH
  • ENGLISH
  • CZECH
  • POLISH
  • SERBSCE
wulkosć pisma: A-AA+

Komfortowa informacija

 
 
časnik

Alternatiwne formy posłužbow

Zo bychu swoje poskitki lěpje na potrěbnosće pućowacych a z tym na naprašowanja wusměrili, zawjedźechu busowe předewzaća ZVON-a alternatiwne formy posłužbow. Tajke jězby wotměwaja so pod druhimi wuměnjenjemi, hač jězby normalneho linijoweho wobchada a su tuž w jězbnym planje abo w informaciji k jězbnemu planej z wosebitym symbolom woznamjenjene.
W tutej rubrice nadeńdźeće wšitko, štož dyrbiće k wužiwanju alternatiwnych formow k posłužbje w zhromadnym zwjazku ZVON-a wědźeć. Telefonowe čisła wobchadnych předewzaćow su zapołožene.

ZVON na facebookuZVON na facebooku
poslednja aktualizacija:
23. měrc 2018
© Copyright 2018 - Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (ZVON)
wućišć