• DEUTSCH
  • ENGLISH
  • CZECH
  • POLISH
  • SERBSCE
wulkosć pisma: A-AA+

Komfortowa informacija

 
 
časnik

Jězbny plan

Lubi pućowacy,

w tutym polu namakaće Waš jězbny plan za regionalny busowy wobwod, za ćah abo za poskitki měšćanskeho wobchada w zhromadnym zwjazku ZVON-a. Nimo toho smy hišće mnohe mjezu- a zwjazkowe rumy překročowace poskitki jězbnych planow wupytali.
Wy móžeće jězbny plan teje linije, kotruž chceće wužiwać abo jězbny plan, kotryž je při Wašim zastanišću wupowěsnjeny, jako pdf z interneta sćahnyć abo Wy wužiwaće našu stajnu aktualnu informaciju k jězbnemu planej.
Jeli maće dalše prašenja abo poskitk k jězbnemu planej njenamakaće, zawołajće na naš darmotny ZVON-INFO-telefon: 0800-9866-4636
ZVON na facebookuZVON na facebooku
poslednja aktualizacija:
15. nowember 2018
© Copyright 2018 - Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (ZVON)
wućišć
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN