• DEUTSCH
  • ENGLISH
  • CZECH
  • POLISH
  • SERBSCE
wulkosć pisma: A-AA+

Komfortowa informacija

 
 
časnik

Zhromadny małoprojektowy fonds euroregiona Nysa-Nisa-Nysa podłu saksko-pólskeje hranicy


„Analyza wobłukowych wuměnjenjow ÖPNV/SPNV w třikrajowym róžku“

Časowa doba projekta: 01.01.2011 hač do 31.05.2011

Partner projekta: Wobchadniski zaměrowy zwjazk Hornja Łužica – Delnja Šleska a město Bolesławiec

Wobsah projekta:

W Euroregionje Nysa je w meji 2004 Wobchadniski zaměrowy zwjazk Hornja Łužica – Delnjo Šleska (ZVON) euro-Nysa-tiket (ENT) zawjedł.
W zašłych 7 lětach su tutón tiket ENT kontinuěrnje dale wuwiwali, tola storči wuhotowanje (mj. dr. harmonizowanje jězbnych planow a informacija k jězbnym planam a wjacerěčny system wujasnjowanjow) na swoje hranicy, dokelž wobsteja w Němskej, Pólskej a Čěskej zdźěla rozdźělne wuchadne wuměnjenja (n. př. zasady organizowanja a financowanja pola ÖPNV a SPNV).
Dalewuwiće ENT je z tym w dalokej měrje wot toho wotwisne, zo so zwjazowaca forma zhromadneho dźěła namaka.
Cil projekta je wudźěłanje dokładneje a kompleksneje analyzy z mjezupřesahowacym charakterom wo wobłukowych wuměnjenjach ÖPNV w cyłym Euroregionje.
Na zakładźe wuslědkow projekta móža so rozsudy k dalšemu postupowanju a wobzamknjenju nastupajo institucionalizowanja Euro-Nysa-tiketow tworić.
Wo mjezupřekročowacym charakterje předewzaća swědči tole, zo wopřijimuje wudźěłana studija a analyza wobłuk cyłeho Euroregiona. Nimo toho přistupnja so wuslědki projekta powšitkownje a darmotnje na pólskej, němskej, ale tež na čěskej stronje.
ZVON na facebookuZVON na facebooku
poslednja aktualizacija:
16. měrc 2018
© Copyright 2018 - Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (ZVON)
wućišć