• DEUTSCH
  • ENGLISH
  • CZECH
  • POLISH
  • SERBSCE
wulkosć pisma: A-AA+

Komfortowa informacija

 
 
časnik

Zhromadny małoprojektowy fonds euroregiona Nysa-Nisa-Nysa podłu saksko-pólskeje hranicy


„Analyza wobłukowych wuměnjenjow ÖPNV/SPNV w třikrajowym róžku“

Časowa doba projekta: 01.01.2011 hač do 31.05.2011

Partner projekta: Wobchadniski zaměrowy zwjazk Hornja Łužica – Delnja Šleska a město Bolesławiec

Wobsah projekta:

W Euroregionje Nysa je w meji 2004 Wobchadniski zaměrowy zwjazk Hornja Łužica – Delnjo Šleska (ZVON) euro-Nysa-tiket (ENT) zawjedł.
W zašłych 7 lětach su tutón tiket ENT kontinuěrnje dale wuwiwali, tola storči wuhotowanje (mj. dr. harmonizowanje jězbnych planow a informacija k jězbnym planam a wjacerěčny system wujasnjowanjow) na swoje hranicy, dokelž wobsteja w Němskej, Pólskej a Čěskej zdźěla rozdźělne wuchadne wuměnjenja (n. př. zasady organizowanja a financowanja pola ÖPNV a SPNV).
Dalewuwiće ENT je z tym w dalokej měrje wot toho wotwisne, zo so zwjazowaca forma zhromadneho dźěła namaka.
Cil projekta je wudźěłanje dokładneje a kompleksneje analyzy z mjezupřesahowacym charakterom wo wobłukowych wuměnjenjach ÖPNV w cyłym Euroregionje.
Na zakładźe wuslědkow projekta móža so rozsudy k dalšemu postupowanju a wobzamknjenju nastupajo institucionalizowanja Euro-Nysa-tiketow tworić.
Wo mjezupřekročowacym charakterje předewzaća swědči tole, zo wopřijimuje wudźěłana studija a analyza wobłuk cyłeho Euroregiona. Nimo toho přistupnja so wuslědki projekta powšitkownje a darmotnje na pólskej, němskej, ale tež na čěskej stronje.
ZVON na facebookuZVON na facebooku
poslednja aktualizacija:
20. julij 2018
© Copyright 2018 - Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (ZVON)
wućišć
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN