kartu zawrěć
   Žane zastanišća z tutym powjetšenskim nastajenjom resp. za tutón wurězk kartow njejsu k dispoziciji.
   Žane wažne dypki (POI) z tutym powjetšenskim nastajenjom resp. za tutón wurězk kartow njejsu k dispoziciji.
    

woknješko za karty

 • pohibowanje woknješka:
  Stłóč myšku na hornje polo woknješka:, stłóčene dźeržeć a woknješko přesuwać
 • wulkosć woknješka za karty:
  stłóč myšku na prawy delni róžk, stłóčene dźeržeć a woknješko skalěrować

karta

 • kartu přesuwać:
  stłóč z myšku dopola woknješka, stłóčene dźeržeć a kartu přesuwać abo z nawigaciskimi kłókami nalěwo horjeka
 • Powjetšenje karty:
  +/- button resp. stłóčenje na powjetšensku hrjadu abo přez myškowe kolesko
  dwójne stłóčenje z lěwej myškowej tastu ( jenož nutř powjetšić)

wuzwolić

 • zastanišća a wažne dypki (POI) z lěwej myškowej tastu
 • kóždyžkuli dypk na karće z prawej myškowej tastu

přidatne funkcije

 • Mouseover wo zastanišćach abo wažnych dypkach (POI) za dalše informacije

legenda

 • startowy dypkstartowy dypk
 • cilowy dypkcilowy dypk
 • busowe zastanišćobusowe zastanišćo
 • dwórnišćodwórnišćo
 • ćahćah
 • měsćanski ćah (S-Bahn)měsćanski ćah (S-Bahn)
 • busowe zastanišćobusowe zastanišćo
 • busbus
 • bus k skazanjubus k skazanju
 • taksitaksi
 • puć za pěšichpuć za pěšich
za dalše informacije k objektej prošu z myšku po karće jěć

zastanišća

wažne dypki (POI)

Informacija wo jězbnym planje


start
město/wjes
Auswahl über Karte
 
 
přez
město/wjes
Auswahl über Karte
 
 
zastaće
 
cil
město/wjes
Auswahl über Karte
 
 
am
 
:
 
optiměrowanje
 
linije
 
Wubrane wobchadne srědki
 
Přelězć
 
spěšnosć chodźenja
 
tež bliske alternatiwne zastanišća wobkedźbować we wobłuku
 
wot maks.
 
Za informacije njerukujemy!

Informacija k jězbnemu planej je serwis ZVON-a. Daty k jězbnemu planej so při tym na zakładźe přidźěłow jednotliwych wobchadnych předewzaćow k dispoziciji stajeja. Naš serwis wobjimuje informacije ke wšěm zwiskam w ZVON-je. Nimo toho poskićamy aktualne daty za zwiski hač do Kamjenicy, Lipska a Berlina. Za naprašowanja k zwiskam, kotrež přesahuja tute zwjazowace linije, wužiwajće prošu informacije ćaha pod »www.bahn.de resp. strony regionalnych wobchadnych zwjazkow.

Aktualny pokiw:

Při wjacorych móžnych zwiskach w samsnym časowym woknješku poskićamy jako wuslědk najspěšniši zwisk. Chceće-li wěsty wobchadny srědk wužiwać, zapodajće tole prošu při opcijach k wobchadnym srědkam (w rozšěrjenym dialogu).

 
K čitanju / wućišćej dokumentow w formaće PDF trjebaće software Adobe® Reader® (zdźěla na našich stronach wot wersije 7). Jelizo nimaće hišće Adobe® Reader® na Wašim PC instalowany a hišće staršu wersiju, móžeće tu najaktualnišu wersiju darmotnje z interneta sćahnyć:
»http://get.adobe.com/de/reader/
ZVON na facebookuZVON na facebooku
poslednja aktualizacija:
18. oktober 2018
© Copyright 2018 - Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (ZVON)
wućišć
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN