kartu zawrěć
   Žane zastanišća z tutym powjetšenskim nastajenjom resp. za tutón wurězk kartow njejsu k dispoziciji.
   Žane wažne dypki (POI) z tutym powjetšenskim nastajenjom resp. za tutón wurězk kartow njejsu k dispoziciji.
    

woknješko za karty

 • pohibowanje woknješka:
  Stłóč myšku na hornje polo woknješka:, stłóčene dźeržeć a woknješko přesuwać
 • wulkosć woknješka za karty:
  stłóč myšku na prawy delni róžk, stłóčene dźeržeć a woknješko skalěrować

karta

 • kartu přesuwać:
  stłóč z myšku dopola woknješka, stłóčene dźeržeć a kartu přesuwać abo z nawigaciskimi kłókami nalěwo horjeka
 • Powjetšenje karty:
  +/- button resp. stłóčenje na powjetšensku hrjadu abo přez myškowe kolesko
  dwójne stłóčenje z lěwej myškowej tastu ( jenož nutř powjetšić)

wuzwolić

 • zastanišća a wažne dypki (POI) z lěwej myškowej tastu
 • kóždyžkuli dypk na karće z prawej myškowej tastu

přidatne funkcije

 • Mouseover wo zastanišćach abo wažnych dypkach (POI) za dalše informacije

legenda

 • startowy dypkstartowy dypk
 • cilowy dypkcilowy dypk
 • busowe zastanišćobusowe zastanišćo
 • dwórnišćodwórnišćo
 • ćahćah
 • měsćanski ćah (S-Bahn)měsćanski ćah (S-Bahn)
 • busowe zastanišćobusowe zastanišćo
 • busbus
 • bus k skazanjubus k skazanju
 • taksitaksi
 • puć za pěšichpuć za pěšich
za dalše informacije k objektej prošu z myšku po karće jěć

zastanišća

wažne dypki (POI)

Informacija wo jězbnym planje


start
město/wjes
Auswahl über Karte
 
 
přez
město/wjes
Auswahl über Karte
 
 
zastaće
 
cil
město/wjes
Auswahl über Karte
 
 
am
 
:
 
optiměrowanje
 
linije
 
Wubrane wobchadne srědki
 
Přelězć
 
spěšnosć chodźenja
 
tež bliske alternatiwne zastanišća wobkedźbować we wobłuku
 
wot maks.
 
Za informacije njerukujemy!

Informacija k jězbnemu planej je serwis ZVON-a. Daty k jězbnemu planej so při tym na zakładźe přidźěłow jednotliwych wobchadnych předewzaćow k dispoziciji stajeja. Naš serwis wobjimuje informacije ke wšěm zwiskam w ZVON-je. Nimo toho poskićamy aktualne daty za zwiski hač do Kamjenicy, Lipska a Berlina. Za naprašowanja k zwiskam, kotrež přesahuja tute zwjazowace linije, wužiwajće prošu informacije ćaha pod »www.bahn.de resp. strony regionalnych wobchadnych zwjazkow.

Aktualny pokiw:

Při wjacorych móžnych zwiskach w samsnym časowym woknješku poskićamy jako wuslědk najspěšniši zwisk. Chceće-li wěsty wobchadny srědk wužiwać, zapodajće tole prošu při opcijach k wobchadnym srědkam (w rozšěrjenym dialogu).

 
K čitanju / wućišćej dokumentow w formaće PDF trjebaće software Adobe® Reader® (zdźěla na našich stronach wot wersije 7). Jelizo nimaće hišće Adobe® Reader® na Wašim PC instalowany a hišće staršu wersiju, móžeće tu najaktualnišu wersiju darmotnje z interneta sćahnyć:
»http://get.adobe.com/de/reader/
ZVON na facebookuZVON na facebooku
poslednja aktualizacija:
16. měrc 2018
© Copyright 2018 - Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (ZVON)
wućišć