• DEUTSCH
  • ENGLISH
  • CZECH
  • POLISH
  • SERBSCE
wulkosć pisma: A-AA+

Komfortowa informacija

 
 
časnik

Program prěčnych městnow

Cil ZVON-a je, zo spřistupnimy jězdźerjej wužiwanje zjawnych wobchadnych srědkow tak jednorje kaž móžno. Runje tak zjednorić ma so přestupowanje wot jednoho na druhi wobchadny srědk. W zašłych lětach móžachu so na mnohich městnach hižo čujomne polěpšenja docpěć. Stworichu so parkowanišća za dojězdźowarjow, wobnowichu so nastupnišća, busowe zastanišća připrawichu direktnje při dwórnišću, natwarichu před wjedrom škitne budki a zarjadowachu informaciske připrawy za jězdźerjow. We wobłuku programa ZVON-a k přestupowanskim městnam je w přichodnych lětach jenož hišće mało wjetšich předewzaćow planowanych, kaž na přikład zwjazowacej městnje w Budyšinje a Zhorjelcu. Přidatnje su mjeńše naprawy n. př. we Wulkim Šunowje, we Wujězdźe n. Sprjewju a w Šěrachowje planowane. Wo připrawjenju dweju noweju přistupneju městnow SPNV w Horkach – srjedź města a při Bertsdorfskim jězorje so tučasnje hišće diskutuje.
 
zelene: dotwarjene přestupowanske městno ÖPNV
žołte: w planje so namakace přestupowanske městno ÖPNV
zelene/žołte: zdźěla dotwarjene přestupowanske městno ÖPNV
ZVON na facebookuZVON na facebooku
poslednja aktualizacija:
23. měrc 2018
© Copyright 2018 - Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (ZVON)
wućišć