0
Link: www.zvon.de
Navigation
BahnTramBus
ZVON-INFO-TELEFON
0800-9866-4636
Link: www.zvon.de
Infotelefon
ZVON-INFO-TELEFON
0800-9866-4636
Mo-Fr
7:00-18:00 Uhr
Vyhledávání
 

NISA:GO / NEISSE:GO Interaktivní informační a plánovací systém Mobilita a veřejná doprava v euroregionu Nisa.

Výchozí situace a potřebnost projektu

Na základě demografických změn v příhraničním regionu má zachování atraktivních nabídek veřejné dopravy velký význam pro kvalitu života a také pro atraktivitu regionu pro cestovní ruch, a pro jeho celkovou konkurenceschopnost vůči evropským regionům. Aby mohly být dlouhodobě zajištěny vysoce kvalitní nabídky veřejné dopravy, musely by být nové potenciály cestujících. Přeshraniční propojování veřejné dopravy, o které se usiluje, s nabídkami cestovního ruchu a také inovativní forma prezentace k tomu přispívá výraznou měrou.

Popis projektu

Jádro projektu spočívá ve vývoji inovativního nástroje pro získání nových potenciálů cestujících. Za tímto účelem má být vybudována rozsáhlá, vícejazyčná informační platforma a moderní pomůcka pro plánování (interaktivní plánovač tras) za využití integrovaného nasazení elektronických informačních technologií, které propojí základní geografická data, věcné informace (ke všem zájmovým bodům) a data jízdních řádů pro všechny druhy šetrné mobility (železnice, autobusy, cyklodoprava, pěší turistika) v reálném čase a poskytnou je vícejazyčně všem obyvatelům a hostům regionu.

Inovativnost a přidaná hodnota projektu

Postupným vytvářením integrovaného informačního a plánovacího online systému Mobilita s důrazem na nabídky veřejné dopravy a další druhy „šetrné mobility“ (pěší a cyklodoprava), je projekt inovativní a technicky a organizačně velmi náročný. Propojení s četnými informacemi o turistických highlights (informace o jejich „šetrné" dostupnosti) navíc zvyšuje pro obyvatele a návštěvníky regionu atraktivitu nabídek veřejné dopravy ale také regionu samotného.

Výsledky a cílové skupiny projektu

Dlouhodobé zajištění a zlepšování přeshraničních nabídek veřejné dopravy a tím i udržitelný rozvoj Euroregionu. Prostřednictvím inteligentního propojení a inovativní prezentace dopravních a (turistických) infrastrukturních nabídek bude zatraktivněna veřejná doprava (zvýšení počtu cestujících) a trvale podpořena mobilita lidí právě ve venkovských oblastech. Nová kvalita služeb navíc zvýší turistickou atraktivitu regionu.

Cílové skupiny: potenciální cestující (obyvatelé, hosté), veřejní objednatelé dopravy, průmysl cestovního ruchu

Doba realizace projektu: 01.01.2010 až 30.11.2012
 
 
Data protection settingsThis website uses cookies. Some of them are necessary, and others help us to improve this website and how you experience it.
I agree, and know that with effect for the future, I can change or cancel my consent at any time.
Další informace