0
Link: www.zvon.de
Navigation
BahnTramBus
ZVON-INFO-TELEFON
0800-9866-4636
Link: www.zvon.de
Infotelefon
ZVON-INFO-TELEFON
0800-9866-4636
Mo-Fr
7:00-18:00 Uhr
Vyhledávání
 

Kooperační program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 - 2020

 
 

Projekt „Rozvoj jízdenek Euro-Nisa-Ticket – ENT future 2020“

Leadpartner: Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien GmbH (VON GmbH)‎

Projektpartner: KORID LK, spol. s r.o. – Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje (»www.korid.cz )

Společnosti Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien GmbH (VON GmbH) a KORID LK, spol. s r.o. – Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje spolupracují na operativních a strategických otázkách veřejné regionální drážní i silniční dopravy v Euroregionu Nisa již delší dobu. Z této spolupráce vzešla myšlenka společného projektu pro další rozvoj jízdenky EURO-NISA-Ticket.

V popředí práce na projektu je zejména harmonizace a výměna zkušeností mezi českými a německými partnery. Díky trinacionálnímu rozsahu platnosti jízdenek EURO-NISA-Ticket je kromě toho dále třeba zapojit i partnery z Polska.

Prostřednictvím přímých průzkumů / přímého dotazování ve vozidlech budou zaznamenány poznatky, problémy a přání cestujících a uživatelů jízdenek EURO-NISA-Ticket ohledně dalšího rozvoje. Kromě zkušeností z našeho regionu bude navázán i přímý kontakt a proběhne výměna zkušeností s dalšími příhraničními regiony, které přeshraniční jízdenky rovněž nabízejí.

Na základě shromážděných poznatků a zkušeností zúčastněných dopravců budou vypracovány analýzy a studie, ve kterých budou představeny kroky dalšího rozvoje ve vztahu k zapojení turistických aktivit / aktérů, jakož i rozvoje a zlepšení distribučních a odbavovacích kanálů včetně odborného posouzení a další diferenciace nabídky jízdenek EURO-NISA-Ticket.

Cíle projektu:

  • ‎přispění k lepší mobilitě osob coby předpokladu pro spolupráci a sbližování v příhraničním regionu / v trojzemí,
  • posílení veřejné regionální dopravy coby významné součásti sociální a veřejné infrastruktury v příhraničí,
  • odbourávání tarifních překážek a tím vytváření předpokladů pro využití veřejné dopravy v příhraničí (jako alternativa k autu),
  • výhodná, atraktivní a harmonizovaná tarifní nabídka pro uživatele veřejné dopravy (obyvatele, turisty),
  • posílení euroregionu coby turistického regionu prostřednictvím speciálních přeshraničních tarifních produktů,
  • vylepšené a vícejazyčné informace o jízdních řádech prostřednictvím spolupráce německých a českých dopravců (zohlednění aktuálních německých a českých jízdních řádů v informacích o jízdních řádech pro oblast Euro-Nisa),
  • společně se zúčastněnými objednateli v Německu a České republice je třeba prověřit podmínky pro vytvoření závazné formy spolupráce, které zahrnují následující oblasti:

- společné přeshraniční tarify,
- možné systémy rozúčtování služeb,
- harmonizované nabídky,
- společné marketingové aktivity,
- informace pro cestující,
- integrace turistických nabídek,
- harmonizovaná distribuce/odbavování.

Výsledky projektu:

a) rozvoj tarifního systému,
b) možné postupy systému rozúčtování služeb,
c) rozvoj odbavovacích/prodejních struktur,
d) turistická spolupráce, vytvoření zastřešující značky pro veřejnou dopravu v trojzemí, předpoklady pro společnou organizační strukturu.

Cílové skupiny: obyvatelé, turisté, dopravci a poskytovatelé služeb v oblasti turismu v trojzemí

Doba realizace projektu: od 11.02.2016 do 30.04.2021

Náklady projektu: 664 999,50 eur (VON: 453 808,50 eur; KORID: 211 191,00 eur)

Finanční podpora projektu: 85 % - 565 249,57 eur (VON: 385 737,22 eur; KORID: 179 512,35 eur)

Internetové stránky projektu: »www.entfuture2020.eu
 
 
Data protection settingsThis website uses cookies. Some of them are necessary, and others help us to improve this website and how you experience it.
I agree, and know that with effect for the future, I can change or cancel my consent at any time.
Další informace