0
Link: www.zvon.de
Navigation
BahnTramBus
ZVON-INFO-TELEFON
0800-9866-4636
Link: www.zvon.de
Infotelefon
ZVON-INFO-TELEFON
0800-9866-4636
Mo-Fr
7:00-18:00 Uhr
Vyhledávání
 

Bogatynia

 
 
Dnešní hornické město Bogatynia vzniklo kolem roku 1260 jako lužická víska. Četné podstávkové domy, které se dochovaly dodnes, jsou společným a spojujícím prvkem celého trojzemí. Do poloviny 19. století byl tehdejší Rychnov (německy Reichenau) industrializovanou vesnicí, jejíž obyvatelé se živili především tkalcovstvím. Od roku 1945 je obec polským městem, které své dnešní jméno získalo v roce 1947.

Žitavská třída (Aleja Żytawska) – Klenot centra města

Někdejší ulice Waryńského byla během povodní v roce 2010 téměř kompletně zničena. Po renovaci, která zahrnovala mimo jiné rekonstrukci ulic, chodníků i „drobné architektury“, se Žitavská třída stala nádherným místem, které je ozdobou centra města. Nejreprezentativnější je modelově restaurovaný Hodinářův dům („Dom Zegarmistrza“), v němž ve velkorysé atmosféře tráví svůj volný čas nebo si vychutnávají lahodné pokrmy nejen obyvatelé města a obce Bogatynia, ale i návštěvníci.

Kraj podstávkových domů

Bogatynia je jedinečným místem na architektonické mapě Polska. Poznávací značkou města je bezpochyby komplex podstávkových domů, zvaný též Lužický komplex. Tento druh stavitelství v sobě snoubí přednosti slovanských srubových konstrukcí a hrázdění – techniky, které byla převzata z Německa. Pro hrázděné a srubové domy jsou typické dřevěné oblouky. Přizpůsobí se světnici a často nesou váhu celého horního patra, resp. střechy. Řada budov je vybavena i dekorativními prvky, např. dveřními portály, lemováním oken nebo zdobenými sloupky.

Hnědouhelný lom Turów

Těžba hnědého uhlí je jedním z největších a nejdůležitějších průmyslových odvětví v této části Dolní Lužice. Hlavní činnost hnědouhelného dolu Turów spočívá v získávání a zpracovávání hnědého uhlí a dalších přírodních zdrojů získávaných jako vedlejší produkt. Více než 100 let starý provoz spojuje tradici s modernou. Roční produkce činí zhruba 8 milionů tun uhlí. Oblast má rozlohu 2 487 hektarů.

Elektrárna Turów

Elektrárna byla vybudována v Žitavské pánvi, která je součástí Lužické brány a odděluje Janovické rudohoří od Sudet. Jedná se o jednu z největších tepelných elektráren v Polsku. Základním palivem je hnědé uhlí, které je do elektrárny dopravováno pásovými dopravníky z nedalekého lomu. Elektrárna je nejmodernějším závodem vyrábějícím elektřinu, který splňuje všechny požadavky týkající se ekologických parametrů Evropské unie, jelikož využívá také obnovitelné zdroje energie v podobě lesnické a zemědělské biomasy.

Novogotický kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

Kostel byl postaven v roce 1868 řádem cisterciaček jako klášterní kostel. Trojlodní budova, která byla uspořádána směrem k východu, byla navržena v novogotickém stylu na půdorysu latinského kříže s trojstranným presbyteriem a věží umístěnou v západním průčelí. Uvnitř kostela se nachází bohatství architektonických detailů, které dodnes upomínají na zručnost kameníků. Většina těchto detailů pochází z doby, kdy byl kostel budován. Jedná se o oltáře, kazatelnu, varhanní skříň, barevné vitráže, sochy a obrazy a další řemeslné prvky.

Barokní kostel sv. Bartoloměje

Tato barokní budova se tyčí v obci Działoszyn. Po renovaci se z kostela stala perla mezi sakrálními stavbami celého regionu. Chrám byl založen koncem 14. století a v roce 1493 vysvěcen pražským biskupem Petrem. Majestátní podoba kostela – spolu s vysokou věží a presbyteriem ze 17. století – vyčnívá nad okolím a je plně v souladu s hornolužickou krajinou. V kostele lze nalézt kamenný epitaf z konce 18. století a dřevěnou varhanní skříň z roku 1672.

Regionální muzeum

V historické budově školy v Działoszyně, v místě, kde před druhou světovou válkou stála kaple, bylo vybudováno malé regionální muzeum. Disponuje bohatou sbírkou nábytku, předmětů denní potřeby, fotografií a dokumentů, jakož i řadou dalších exponátů. Bylo založeno v roce 1988 z iniciativy učitele dějepisu Ryszarda Zawadzkého. Regionální muzeum se hodí nejen pro živou výuku dějepisu, ale slouží i jako výletní cíl pro turisty z celého Polska a zahraničí.

Historické nádraží

Historické nádraží bylo založeno v roce 2014 z iniciativy Spolku bogatyňských rodáků (Bractwo Ziemi Bogatyńskiej). Ve dvou místnostech, které jsou zpřístupněny turistům, se můžeme vydat na cestu časem, kdy byla Bogatynia na mapách zakreslena ještě jako Rychvald. Nalezneme zde zdokumentované stopy osadníků či prvky lužickosrbských domácností a jejich následovníků. Historické nádraží se nachází v centru města. Turisté, kteří chtějí Bogatyňské muzeum navštívit, nechť si sjednají termín návštěvy na telefonním čísle +48 510 275 707.

Kotlina řeky Nisy

Údolí Nisy je rozmanitý region zasazený do krajiny žitavsko-zhořelecké prolákliny. Je to malé říční údolí, které leží ve výšce zhruba 200 m nad mořem. Charakteristickým znakem údolí jsou říční terasy a kotlina mezi obcemi Posada a Trzciniec, kde lze pozorovat strmé, částečně srázné a kamenité svahy. Tato krajina je mozaikou složenou z mnoha prvků od teras, zalesněných svahů a záplavových oblastí až po obhospodařovaná pole.

Železniční most Zittau – Porajów

Most spojující Německo a Polsko přes hraniční řeku je nazýván též „Viaduktem údolí Nisy“. Kamenná konstrukce byla zhotovena mezi lety 1853 a 1859 a sestává z 39 oblouků s celkovou délkou 741 m a výškou 18 m. Jedná se o jeden z největších a nejstarších železničních mostů v Německu. Železniční trať vede necelé 3 km polským územím a překonává posléze polsko-českou hranici.

„Skalka” v obci Markočice

V Markočicích, malebné místní části Bogatyně, se vyplatí navštívit dnes již nevyužívaný kamenolom, jehož kameny byly na začátku 60. let 20. století použity ke stavbě elektrárny. Těžba odkryla vnitřek kopce z bazaltu a tyto téměř kolmé stěny dnes vytvářejí jedinečný krajinný útvar.

Úřad města a obce Bogatynia

Na tomto místě jsou přijímána nejdůležitější rozhodnutí týkající se města a obce Bogatynia. V budově bogatyňské radnice se konají zasedání městské rady a setkání obyvatel se starostou. Budova zdobená originálními vitrážemi byla postavena na začátku 20. století. Od samého počátku měla reprezentativní funkci. Úřad se nachází na hlavní ulici města – ul. Daszyńskiego 1.

Bogatyňské kulturní centrum

Někdejší elektrárna, která dříve zásobovala městské příbytky elektrickou energií, tvoří dnes kulturní centrum města a obce Bogatynia. Za více než 115 let se funkce této charakteristické budovy, která je bezpochyby chloubou města, změnila. Do roku 1929 sloužila tato cihlová budova jako elektrárna. Poté byla využívána jako školicí centrum pro brance, sklad barev a veřejná knihovna, až byla v roce 1980 přestavěna na bogatyňské kulturní centrum a i dnes zve obyvatele a návštěvníky na soutěže, představení, koncerty a promítání filmů v kině „Kadr 3D“.
Data protection settingsThis website uses cookies. Some of them are necessary, and others help us to improve this website and how you experience it.
I agree, and know that with effect for the future, I can change or cancel my consent at any time.
Další informace