0
Link: www.zvon.de
Navigation
BahnTramBus
ZVON-INFO-TELEFON
0800-9866-4636
Link: www.zvon.de
Infotelefon
ZVON-INFO-TELEFON
0800-9866-4636
Mo-Fr
7:00-18:00 Uhr
Szukaj
 

Polityka prywatności

Ochrona danych w skrócie

Ogólne wskazówki

Poniższe wskazówki ilustrują w prosty sposób, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi podczas Państwa odwiedzin na naszej stronie. Dane osobowe stanowią wszystkie dane służące do Państwa osobistej identyfikacji. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych znajdują się w polityce prywatności zamieszczonej pod tym tekstem.

Gromadzenie danych na naszej stronie

Kto odpowiada za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzaniem danych na tej stronie zajmuje się operator strony. Jego dane kontaktowe znajdują się w impressum tej strony.

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane?

Po pierwsze dane gromadzone są dzięki przekazywaniu ich przez Państwa. W związku z tym może chodzić np. o dane, które wprowadzają Państwo do formularza kontaktowego.

Inne dane gromadzone są automatycznie przez nasze systemy IT podczas wizyty na stronie. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina uruchomienia strony). Gromadzenie tych danych odbywa się automatycznie w momencie wejścia na naszą stronę.

W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia bezawaryjnego udostępniania strony. Inne dane mogą być wykorzystywane na potrzeby analizy Państwa aktywności jako użytkowników.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku ze swoimi danymi?

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do otrzymania nieodpłatnej informacji dotyczącej pochodzenia, odbiorcy oraz celu Państwa zgromadzonych danych osobowych. Ponadto mają Państwo prawo zażądać korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań odnośnie ochrony danych, mogą Państwo w każdej chwili zwrócić się do nas na adres podany w impressum. Ponadto przysługuje Państwu prawo do wnoszenia skarg w instytucji nadzorującej.

Außerdem haben Sie das Recht, unter bestimmten Umständen die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen. Details hierzu entnehmen Sie der Datenschutzerklärung unter „Recht auf Einschränkung der Verarbeitung“.
Ogólne wskazówki i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Traktujemy Państwa dane osobowe poufnie oraz zgodnie z ustawowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych jak i tą polityką prywatności.

Podczas korzystania przez Państwa z tej strony, gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe stanowią dane służące do Państwa osobistej identyfikacji. Poniższa polityka prywatności objaśnia, które dane są przez nas gromadzone i w jakim celu je wykorzystujemy. Wyjaśnia także, w jaki sposób i w jakim celu się to odbywa.

Pragniemy zwrócić uwagę, że przesyłanie danych w internecie (np. podczas komunikacji e-mailowej) może mieć luki bezpieczeństwa (np. podczas komunikacji e-mailowej). Nie jest możliwa kompletna ochrona danych przed dostępem osób trzecich.

Informacja dotycząca instytucji odpowiedzialnej

Instytucją odpowiedzialną za przetwarzanie danych na tej stronie jest:

Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien GmbH (VON GmbH)
Rathenauplatz 1
D-02625 Bautzen

Telefon: +49 3591/ 32 69 10
E-Mail: info@zvon.de

Odpowiedzialna instytucja jest osobą fizyczną lub prawną, która samodzielnie bądź wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail i inne).

Wycofanie Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wiele procesów dotyczących przetwarzania danych wymaga Państwa wyraźnej zgody. Mogą Państwo w każdej chwili wycofać udzieloną przez siebie zgodę. W tym celu wystarczy wysłać do nas nieformalną wiadomość drogą e-mailową. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych odbywającego się do momentu wycofania zgody.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach jak również wobec reklamy bezpośredniej (art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)

Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w każdej chwili mają Państwo prawo, z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji, do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych; zasada ta dotyczy także profilowania opartego na tych postanowieniach. Informacje na temat danej podstawy prawnej, na której opiera się przetwarzanie, znajdują się w tej polityce prywatności. W przypadku wyrażenia przez Państwa sprzeciwu, zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie bezwzględnie obowiązujących, godnych ochrony przyczyn przetwarzania, które przeważają nad Państwa interesem, prawami lub wolnościami lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonaniu lub ochronie roszczeń prawnych (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby reklamy bezpośredniej, wówczas przysługuje Państwu w każdej chwili prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celu realizacji takich działań reklamowych; dotyczy to także profilowania, o ile ma ono związek z reklamą bezpośrednią. W przypadku Państwa sprzeciwu, Państwa dane osobowe nie będą już wykorzystywane do celów związanych z reklamą bezpośrednią (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Prawo do wnoszenia skarg w instytucji nadzorującej

W przypadku naruszeń praw związanych z ochroną danych, osobie poszkodowanej przysługuje prawo do wnoszenia skarg w odpowiedzialnej instytucji nadzorującej w danym kraju UE Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy oraz miejsca ew. zdarzenia. Prawo do wnoszenia skarg istnieje niezależnie innych procedur administracyjnych lub sądowych.

Prawo do przenoszalności danych

Mają Państwo prawo do przekazywania sobie lub osobom trzecim danych, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach wykonania umowy, w formacie powszechnie stosowanym, nadającym się do przetwarzania komputerowego. Jeśli pragną Państwo bezpośredniego przekazywania danych do innego podmiotu odpowiedzialnego, może się to odbywać wyłącznie wtedy, gdy jest to możliwe pod względem technicznym.

Szyfrowanie za pomocą protokołu SSL bądź TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przesyłania treści poufnych, jak na przykład zamówienia lub zapytania, które wysyłają Państwo do nas jako operatora strony, strona ta wykorzystuje szyfrowanie za pomocą protokołu SSL bądź TLS. Połączenie szyfrowane rozpoznają Państwo po tym, że pasek adresu wyszukiwarki zmienia się z “http://” na “https://” oraz po ikonie kłódki w pasku przeglądarki.

Gdy szyfrowanie za pomocą protokołu SSL bądź TLS jest aktywne, dane, które nam Państwo przekazują, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacja, zablokowanie, usuwanie oraz korekty

W ramach obowiązujących postanowień ustawowych mają Państwo w każdej chwili prawo do uzyskania nieodpłatnej informacji dotyczącej Państwa danych osobowych, ich pochodzenia jak i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych oraz ewentualnie prawo do korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań odnośnie ochrony danych, mogą Państwo w każdej chwili zwrócić się do nas na adres podany w impressum.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. W tym celu mogą Państwo zawsze zwrócić się do nas poprzez adres podany w impressum. Prawo do ograniczenia przetwarzania przysługuje w poniższych przypadkach:

  • Jeżeli podważają Państwo prawdziwość Państwa danych osobowych zgromadzonych przez nas, z reguły potrzebujemy czasu na weryfikację tego stwierdzenia. ‎Mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w okresie przeprowadzenia weryfikacji.
  • Jeśli przetwarzanie Państwa danych odbywało / odbywa się w sposób niezgodny z prawem, mogą Państwo, zamiast usunięcia, zażądać ograniczenia przetwarzania danych.
  • Jeśli nie będziemy już potrzebowali Państwa danych osobowych, Państwo jednak będą ich potrzebowali w celu realizacji, ochrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, wówczas mogą Państwo, zamiast usunięcia, zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  • Jeśli złożyli Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, niezbędne jest wyważenie Państwa i naszych interesów. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. ‎

Jeśli ograniczyli Państwo przetwarzanie Państwa danych osobowych, dane te mogą być przetwarzane – niezależnie od ich gromadzenia – wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, realizacji bądź ochrony roszczeń prawnych bądź w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej bądź z przyczyn leżących po stronie ważnego interesu publicznego lub Unii Europejskiej czy też któregoś z krajów członkowskich.

Sprzeciw wobec reklamowych wiadomości e-mailowych

Niniejszym wyrażany jest sprzeciw przeciwko wykorzystywaniu danych kontaktowych zamieszczonych w ramach obowiązku zamieszczenia impressum, w celu przesyłania reklam, które nie zostały wyraźnie zamówione, jak również materiałów informacyjnych. Operatorzy stron zastrzegają sobie wyraźnie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku przesyłania niezamówionych materiałów reklamowych, przykładowo poprzez wiadomości spam.
Pełnomocnik ds. ochrony danych

Pełnomocnik ds. ochrony danych powołany na mocy ustawy

Dla potrzeb naszego przedsiębiorstwa powołaliśmy pełnomocnika ds. ochrony danych.

Systempartner Computervertriebs GmbH
Datenschutzbeauftragter
Wilthener Straße 39
02625 Bautzen

Telefon: +49 3591 6777799
E-Mail: datenschutz@pcs-bz.de
Gromadzenie danych na naszej stronie

Pliki cookies ("ciasteczka")

Strony internetowe częściowo wykorzystują tzw. pliki cookies. Cookies nie wyrządzają żadnych szkód na Państwa komputerze i nie zawierają wirusów. Dzięki nim możemy sprawić, że nasza oferta jest bardziej przyjazna dla użytkownika, efektywna oraz bezpieczniejsza. Cookies to małe pliki tekstowe przechowywane na Państwa komputerze i zapisywane przez Państwa przeglądarkę.

Większość wykorzystywanych przez nas plików cookies to tzw. "ciasteczka sesyjne". Po zakończeniu Państwa wizyty są one automatycznie usuwane. Inne pliki cookies pozostają zapisane na Państwa urządzeniu końcowym do momentu usunięcia ich przez Państwa. Te pliki cookies umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnej wizycie.

Mogą Państwo wybrać takie ustawienia swojej przeglądarki, dzięki którym będą Państwo informowani o tworzeniu plików cookies i tylko w pojedynczych przypadkach będą Państwo zezwalać na akceptację plików cookies lub ich ogólne wyłączenie jak i automatyczne usuwanie cookies podczas zamykania przeglądarki. Dezaktywacja cookies może wpłynąć na ograniczenie funkcjonalności tej strony.

Pliki cookies, które są niezbędne w celu realizacji elektronicznego procesu komunikacyjnego lub zamówienia określonych, pożądanych przez Państwa funkcji (np. funkcja koszyka produktów), są zapisywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zakresie zapisywania cookies w celu zapewnienia bezawaryjnego technicznie i optymalnego funkcjonowania swoich usług. Jeśli zapisywane są inne cookies (np. cookies służące do analizy Państwa aktywności w zakresie wyszukiwania w sieci), są one omawiane osobno w ramach tej polityki prywatności.

Pliki logów serwera

Dostawca stron automatycznie pobiera i gromadzi informacje w tzw. plikach logów serwera, które Państwa przeglądarka przekazuje do nas automatycznie. Są to:

  • rodzaj przeglądarki i wersja przeglądarki
  • używany system operacyjny
  • Referrer URL (URL poprzednio odwiedzanej strony)
  • nazwa hosta komputera mającego dostęps
  • godzina zapytania serwera
  • adres IP

Nie jest prowadzone zestawienie tych danych z innymi danymi źródłowymi.

Podstawą dla tego przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Operator strony ma uzasadniony interes w zakresie bezbłędnej, pod względem technicznym, prezentacji oraz optymalizacji swojej strony – w tym celu na serwerze muszą być gromadzone pliki logów.

Statystyka BLUEPAGE

Ta strona posiada własną styczkę do celów statystycznych, w ramach systemu zarządzania treścią. W tym celu uruchamiane jest ciasteczko sesyjne (istniejące tylko na czas sesji przeglądarki). Wówczas wszystkie zgromadzone dane są w całości zapisywane na serwerze internetowym naszego dostawcy. Do danych dostępu zaliczają się: nazwa wybieranej strony internetowej, wersja językowa, pobrania, data i godzina wywołania, typ przeglądarki oraz jej wersja, system operacyjny użytkownika, informacje systemowe takie jak rozdzielczość i kolory ekranu, kraj pochodzenia, adres strony źródłowej (poprzednio odwiedzana strona), adres IP (zanonimizowany) oraz dostawca, od którego pochodzi zapytanie. Dane protokołu są wykorzystywane jedynie dla potrzeb analizy statystycznej w celu prowadzenia strony, zapewnienia bezpieczeństwa oraz optymalizacji oferty.

Odstępstwa mogą wystąpić na skutek ewentualnej rejestracji i zalogowania na obszarach strony chronionych hasłem. Tutaj następuje powiązanie odwiedzin strony i pobrań z kontem użytkownika, które stanowi uzasadniony interes w postaci możliwości zaprezentowania specjalnych uruchomień treści (np. w dokumentacji przetargowej, grafikach i in.).

W przypadku nietypowego uruchamiania stron (np. uruchomienie nieistniejących stron bądź parametrów) z przyczyn bezpieczeństwa (np. w celu wyjaśnienia ataków hackerskich, nadużyć lub oszustw) zapisywane są dodatkowe informacje w zakresie plików logów (włącznie z niezanonimizowanymi adresami IP) na okres maksymalnie jednego miesiąca, a następnie usuwane. Dane, których dalsze przechowywanie jest niezbędne w celach dysponowania materiałem dowodowym, nie mogą zostać usunięte do ostatecznego wyjaśnienia danej sprawy.

Gromadzenie danych użytkownika odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Operator strony ma uzasadniony interes w przeprowadzeniu zanonimizowanej analizy zachowania użytkownika w celu dalszego rozwijania i optymalizacji swojej oferty internetowej i nie stanowi ryzyka dla praw i wolności osób, których dotyczy.

Formularz kontaktowy

Jeśli chcą Państwo przesłać nam zapytania przy pomocy formularza kontaktowego, Państwa dane z formularza zapytań włącznie z podanymi tam przez Państwa danymi kontaktowymi są zapisywane u nas w celu realizacji zapytania i na potrzeby ewentualnych zapytań dodatkowych. Bez Państwa zgody nie przekazujemy dalej tych danych.

Przetwarzanie danych zamieszczonych w formularzu kontaktowym odbywa się tym samym wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). W każdej chwili mogą Państwo wycofać tę zgodę. W tym celu należy wysłać do nas wiadomość drogą e-mailową. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych odbywającego się do momentu wycofania zgody.

Dane kontaktowe podane przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostają u nas do momentu, gdy zażądają Państwo ich usunięcia, wycofają swoją zgodę na gromadzenie danych lub zniknie cel gromadzenia danych (np. po zakończeniu realizacji Państwa zapytania). Nie ma to wpływu na obligatoryjne postanowienia ustawowe - zwłaszcza okresy przechowywania.

Zapytania drogą mailową, telefoniczną lub faksem

W przypadku gdy skontaktują się Państwo z nami drogą mailową, telefoniczną lub faksem, wówczas Państwa zapytanie jest zapisywane i przetwarzane przez nas włącznie ze wszystkimi wynikającymi z niej danymi osobowymi (nazwisko, zapytanie) w celu realizacji Państwa prośby. Bez Państwa zgody nie przekazujemy dalej tych danych.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, jeśli Państwa zapytanie jest związane z wykonaniem umowy bądź jest niezbędne w celu realizacji działań przed umownych. We wszystkich pozostałych przypadkach przetwarzanie odbywa się po wyrażeniu Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) oraz / lub w oparciu o nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), ponieważ posiadamy uzasadniony interes w postaci efektywnej realizacji kierowanych do nas zapytań.

Dane przesłane do nas przez Państwa w zapytaniu o kontakt pozostają u nas do momentu, gdy wezwą nas Państwo do ich usunięcia, odwołają Państwo swoją zgodę na gromadzenie lub przestanie istnieć cel gromadzenia danych (np. po zakończonej realizacji Państwa zapytania). Obowiązkowe postanowienia ustawowe – zwłaszcza ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

Rejestracja na tej stronie

Mogą Państwo zarejestrować się na naszej witrynie w celu korzystania z dodatkowych funkcjonalności naszej strony. Podane w tym celu dane wykorzystujemy jedynie w celu użytkowania danej oferty lub usługi, dla której się Państwo zarejestrowali. Informacje, których podanie jest obowiązkowe podczas rejestracji, muszą być kompletne. W innym przypadku będziemy zmuszeni odmówić rejestracji.

W przypadku zmian, np. w zakresie usługi lub w przypadku niezbędnych zmian technicznych wykorzystujemy podany przez Państwa podczas rejestracji adres mailowy, w celu przekazania Państwu informacji tą drogą.

Przetwarzanie danych podanych podczas rejestracji odbywa się na podstawie Państwa zgody (art.6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Mogą Państwo w każdej chwili wycofać udzieloną przez siebie zgodę. W tym celu wystarczy przesłać do nas nieformalnego e-maila. Wycofanie zgody nie ma wpływu na prawomocność dotychczasowego przetwarzania danych.

Dane przesłane do nas przez Państwa w zapytaniu o kontakt pozostają u nas do momentu, gdy wezwą nas Państwo do ich usunięcia, odwołają Państwo swoją zgodę na gromadzenie lub przestanie istnieć cel gromadzenia danych (np. po zakończonej realizacji Państwa zapytania). Obowiązkowe postanowienia ustawowe – zwłaszcza ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

Przetwarzanie danych (dane klientów oraz dane umowne)

Pobieramy, przetwarzamy oraz wykorzystujemy dane osobowe jedynie w zakresie niezbędnym do uzasadnienia, określenia merytorycznego lub zmiany stosunku prawnego (dane inwentaryzacyjne). Odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, która zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przed umownych. Dane osobowe dot. korzystania z naszych stron internetowych (dane dot. użytkowania) pobieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy jedynie w zakresie, jeśli jest to niezbędne, aby umożliwić lub rozliczyć użytkownika z korzystania z naszych usług.

Gromadzone dane klientów zostają usunięte po wykonaniu zlecenia lub zakończeniu relacji biznesowej. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

Przekazywanie danych w przypadku zawarcia umowy w przedmiocie usług oraz treści cyfrowych

Przekazujemy dane osobowe osobom trzecim tylko wówczas, gdy jest to niezbędne w ramach realizacji umowy, np. przedsiębiorstwom transportowym w celu zamówienia autobusu na telefon.

Ponadto nie przekazujemy danych za wyjątkiem sytuacji, gdy wyraźnie wyrazili Państwo zgodę na przekazywanie. Bez Państwa danych nie udostępniamy Państwa danych osobom trzecim, np. w celach reklamowych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przed umownych.
Zapisanie się do newslettera

Dane newslettera

Jeśli chcą Państwo pobierać newslettera oferowanego na stronie, prosimy o przekazanie nam Państwa adresu mailowego oraz informacji umożliwiających nam weryfikację tego, że są Państwo właścicielem podanego adresu mailowego i zgadzają się Państwo na otrzymywanie newslettera. Inne dane nie są pobierane bądź dzieje się to na zasadzie dobrowolności. Dane te wykorzystujemy wyłącznie w celu wysyłki wymaganych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

Przetwarzanie danych podanych w formularzu newslettera odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie o ochronie danych). Mogą Państwo w każdej chwili wycofać zgodę na gromadzenie danych, adresu mailowego oraz ich wykorzystywanie w celu wysyłki newslettera, w tym celu wystarczy kliknąć na link wypisujący z listy odbiorców newslettera. Wycofanie zgody nie ma wpływu na prawomocność dotychczasowych procesów przetwarzania danych.

Dane podane nam przez Państwa w celu otrzymywania newslettera są przez nas zapisywane do chwili Państwa wypisania z newslettera i usuwane po rezygnacji z newslettera. Nie dotyczy to danych zapisywanych u nas w innych celach.
Wtyczki i narzędzia

YouTube z rozszerzoną ochroną danych

Nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczki strony YouTube prowadzonej przez Google. Operatorem stron jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Korzystamy z serwisu YouTube w rozszerzonym module ochrony danych. Według informacji YouTube moduł ten sprawia, że YouTube nie zapisuje informacji na temat użytkowników na tej stronie, zanim ci obejrzą nagranie video. Przekazywanie danych do partnerów YouTube nie jest wykluczone w ramach działania rozszerzonego modułu ochrony danych. Niezależnie od tego, czy oglądają Państwo video, YouTube nawiązuje połączenie z siecią Google DoubleClick.

W chwili gdy uruchomią Państwo na naszej stronie video pochodzące z YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube uzyskuje wówczas informację o tym, które z naszych stron Państwo odwiedzili. Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, umożliwiają Państwo YouTube przyporządkowanie Państwa przeglądania sieci bezpośrednio do Państwa osobistego profilu. Mogą to Państwo uniemożliwić przez wylogowanie ze swojego konta na YouTube.

Ponadto po uruchomieniu video YouTube może zapisywać na Państwa urządzeniu końcowym różne ciasteczka. Za pomocą tych ciasteczek YouTube może otrzymywać informacje na temat osób odwiedzających naszą witrynę. Informacje te są wykorzystywane m.in. do prowadzenia statystyk video, optymalizacji funkcjonalności dla użytkownika oraz zabiegania próbom oszustw. Ciasteczka pozostają zapisane na Państwa urządzeniu do momentu, gdy je Państwo usuną.

Po włączeniu video z YouTube mogą zostać także ewentualnie uruchomione inne procesy związane z przetwarzaniem danych, na które nie mamy wpływu.

Korzystanie z serwisu YouTube odbywa się w interesie odpowiedniej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Dalsze informacje dot. ochrony danych w polityce prywatności YouTube znajdą Państwo pod: https:/​/​policies.google.com/​privacy?hl=de .

Vimeo

Nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczki portalu video Vimeo. Operatorem portalu jest Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

W chwili gdy klikną Państwo na jedną z naszych stron zawierających wtyczkę Vimeo i uruchomią odtwarzanie, wówczas nawiązywane jest połączenie z serwerami Vimeo. Do serwera Vimeo przekazywana jest informacja o tym, które z naszych stron Państwo odwiedzili. Ponadto Vimeo uzyskuje informację o Państwa adresie IP. Dzieje się tak również wtedy, gdy nie są Państwo zalogowani na Vimeo lub nie posiadają tam konta. Informacje zgromadzone przez Vimeo są przekazywane do serwerów Vimeo w USA.

Będąc zalogowanym na swoim koncie na Vimeo, umożliwiają mu Państwo powiązanie swojej historii wyszukiwania bezpośrednio z Państwa osobistym profilem. Mogą to Państwo uniemożliwić poprzez wylogowanie z konta na Vimeo.

Korzystanie z serwisu Vimeo odbywa się w interesie odpowiedniej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Dalsze informacje dotyczące obchodzenia się z danymi użytkowników znajdą Państwo w polityce prywatności Vimeo pod adresem: https:/​/​vimeo.com/​privacy .

Adobe Typekit Web Fonts

W celu jednolitej prezentacji określonych czcionek nasza strona wykorzystuje tzw. Web Fonts pochodzące z Adobe Typekit. Operatorem jest Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe).

Podczas uruchomienia strony Państwa przeglądarka ładuje potrzebne czcionki bezpośrednio z Adobe, w celu ich właściwej prezentacji na Państwa urządzeniu końcowym. Wówczas Państwa przeglądarka nawiązuje połączenie z serwerami Adobe znajdującymi się w USA. W ten sposób Adobe uzyskuje wiedzę o tym, że z Państwa adresu IP została uruchomiona nasza witryna. Według informacji pochodzących z Adobe podczas udostępniania czcionek nie są zapisywane żadne ciasteczka.

Adobe dysponuje certyfikacją zgodną z EU-US-Privacy-Shield. Privacy-Shield jest porozumieniem zawartym między Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej a Unią Europejską, którego celem jest zapewnienie przestrzegania europejskich standardów w zakresie ochrony danych. Więcej informacji można znaleźć pod linkiem: https:/​/​www.adobe.com/​de/​privacy/​eudatatransfers.html .

Korzystanie z Adobe Typekit Web Fonts jest niezbędne w celu zapewnienia jednolitego kroju czcionki na naszej witrynie. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Dalsze informacje dot. Adobe Typekit Web Fonts znajdą Państwo pod adresem: https:/​/​www.adobe.com/​de/​privacy/​policies/​typekit.html .

Politykę prywatności Adobe znajdą Państwo pod adresem: https:/​/​www.adobe.com/​de/​privacy/​policy.html .

Google Maps

Ta strona korzysta poprzez API z usługi w zakresie mapowania Google Maps. Operatorem jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

W celu korzystania z funkcji Google Maps niezbędne jest zapisanie Państwa adresu IP. Te informacje są z reguły przesyłane do serwera w USA i tam gromadzone. Operator tej strony nie ma wpływu na ten przesył danych.

Korzystanie z Google Maps odbywa się w interesie odpowiedniej prezentacji naszych ofert online oraz w oparciu o możliwość łatwego znalezienia miejsc podanych przez nas na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Dalsze informacje dotyczące obchodzenia się z danymi użytkowników znajdą Państwo w polityce prywatności Google pod adresem: https:/​/​policies.google.com/​privacy?hl=de .

OpenStreetMap

Korzystamy z usług w zakresie map oferowanych przez OpenStreetMap (OSM). Operatorem jest Open-Street-Map Foundation (OSMF), 132 Maney Hill Road, Sutton Coldfield, West Midlands, B72 1JU, Wlk. Brytania.

Gdy odwiedzają Państwo stronę ze zintegrowaną usługą OpenStreetMap, do OSMF przekazywane są m.in. Państwa adres IP oraz dalsze informacje dot. Państwa wyszukiwania na tej stronie. OpenStreetMap zapisuje ewentualnie ciasteczka w Państwa przeglądarce. Są to pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerze umożliwiające analizę użytkowania strony przez Państwa. Mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie ciasteczek poprzez odpowiednie ustawienie w oprogramowaniu swojej przeglądarki; prosimy mieć jednak na względzie, że wówczas nie będą Państwo mogli korzystać w pełni z funkcjonalności naszej witryny.

Ponadto mogą być także gromadzone informacje na temat Państwa lokalizacji, jeśli uruchomili Państwo taką opcję w ustawieniach np. na swoim telefonie komórkowym. Operator tej strony nie ma wpływu na transmisję danych. Więcej informacji znajduje się w polityce prywatności OpenStreetMap pod poniższym linkiem: https:/​/​wiki.openstreetmap.org/​wiki/​Privacy_Policy .

Korzystanie z OpenStreetMap odbywa się w celu atrakcyjnej prezentacji naszej oferty online oraz w celu łatwego zlokalizowania miejsc podanych na naszej stronie. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 
 
Data protection settingsThis website uses cookies. Some of them are necessary, and others help us to improve this website and how you experience it.
I agree, and know that with effect for the future, I can change or cancel my consent at any time.
Więcej informacji