0
Link: www.zvon.de
Navigation
BahnTramBus
ZVON-INFO-TELEFON
0800-9866-4636
Link: www.zvon.de
Infotelefon
ZVON-INFO-TELEFON
0800-9866-4636
Mo-Fr
7:00-18:00 Uhr
Pytanje
Ličak tarifa
 

EURO-NYSA-tikety+

 
 
Přez swoje geografiske połoženje hodźi so teritorij ZVON-zwjazka idealnje za skok do susodneju statow Čěska a Pólska, kotrejž stej wopytanjahódne. Podajće so na wotkrywansku rundu we regionach, kotrež su Pólskej a Čěskej bliske a kotrež maja wobkuzłacu přirodu a wabjace zajimawostki. Z jězdźenku Euro-Nysa+ sće wosebje přihódnje samo za teritorijom zwjazka hranicy přesahujo mobilne.

Jězdźenka Euro-Nysa+

  • Dnjowe jězdźenki Euro-Nysa a třidnjowe jězdźenki Euro-Nysa móžeće za 1 do 5 wosobow (wothladajo wot staroby) dóstać.
  • Jězdźenka Euro-Nysa+ za jedyn dźeń płaći wot wotkołkowanja hač do 4:00 hodźin přichodneho dnja.
  • Jězdźenka Euro-Nysa+ za tři dny płaći inkluziwnje prěnjeho dnja płaćiwosće cyły dźeń na tři slědowacych dnjach a na štwórtym dnju hač do 4:00 hodź.
  • Po nastupjenju jězby njehodźa so na druhich přenjesć.
  • Hač do na jězdźence podateje ličby wosobow móže so skupina po nastupjenju jězby rozšěrić.
  • Wob jězdźenku móžetej dwě dźěsći w starobje 6 do 14 lět sobu jěć.
  • Jězdźenki Euro-Nysa płaća we wšitkich busowych a ćahowych linijach kaž tež na linijach měšćanskeho wobchada w teritoriju ZVON-zwjazka, na teritoriju IDOLzwjazka, w Pólskej we wokrjesach: Zgorzelec, Lubań, Lwówek Śląski, Bolesławiec, Kyrkonoše a město Jelenia Góra. Z jednej přiražku hodźitej so powjaznica do Ještěda (Jeschken) a Žitawska wuskokolijowa železnica wužiwać.
  • Na někotrych linijach płaća jězdźenki jenož z wobmjezowanjom abo podźělnje wotpowědnje linijowej lisćinje.

Jězdźenka Euro-Nysa za koleso abo psa

Woprawnja jako přidatna jězdźenka k jězdźence Euro-Nysa+ k sobuwzaću jednoho kolesa. Město kolesa móžeće tež psa sobu wzać. Dnjowa kolesowa jězdźenka Euro-Nysa płaći za njewobmjezowanu ličbu jězbow wot wokomika wotkołkowanja hač do 4:00 hodźin přichodneho dnja po Lisćinje linijow.
Jězdźenki Euro-Nysa dóstanjeće pola wšitkich busowych šoferow a ćahowych přewodźerjow, na serwisowych městnach wobchadnych předewzaćow, w městnych předawanskich wobchodach kaž tež přez HandyTicket Němska .
DatenschutzeinstellungenDiese Website verwendet Cookies. Einige von ihnen sind notwendig, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern.
Ich bin damit einverstanden und kann meine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen oder ändern.
Dalše informacije