0
Link: www.zvon.de
Navigation
BahnTramBus
ZVON-INFO-TELEFON
0800-9866-4636
Link: www.zvon.de
Infotelefon
ZVON-INFO-TELEFON
0800-9866-4636
Mo-Fr
7:00-18:00 Uhr
Pytanje
Ličak tarifa
 

Impresum

Podaća wotpowědnje § 5 TMG

Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien GmbH (VON GmbH)

(Wobchadny zwjazk Hornja Łužica – Delnjošleska GmbH (VON GmbH)‎)
Rathenauplatz 1 (Rathenauowe naměsto 1)
02625 Bautzen (Budyšin)

Wikowanski register: HRB 23731
Registerske sudnistwo: Hamtske sudnistwo Drježdźany

Zastupjeny přez jednaćela:
Zastupowanja woprawnjeny jednaćel:
Hans-Jürgen Pfeiffer
(adresa kaž horjeka)

Kontakt
Telefon: +49 3591/ 32 69 10
Telefax: +49 3591/ 32 69 50
Mejlka: info@zvon.de

Wobrotnodawkowe-ic
Wobrotnodawkowe-identifikaciske čisło wotpowědujo §27 a Wobrotnodawkoweho zakonja:
DE 242649861

Dohladowanska instanca
Landesdirektion Sachsen (krajneje direkcije Sakskeje)
Altchemnitzer Straße 41 (Starokamjeničanska dróha 41)
09120 Chemnitz
http:/​/​www.lds.sachsen.de

Zamołwity za wobsah po § 55 wots. 2 RStV
Hans-Jürgen Pfeiffer (adresa kaž horjeka)
Wujednanje zwady
Europska komisija staji k dispoziciji platformu za online-wujednanje zwady: https:/​/​ec.europa.eu/​consumers/​odr .
Našu mejl-adresu namakaće horjeka w impresumje.

My njejsmy zwólniwi abo winowaći, so na jednanju k wujednanju zwady před wujednanskim wuběrkom za přetrjebarjow wobdźěleć.

Rukowanje za wobsahi
Jako poskićer posłužbow smy po § 7 wotr. 1 TMG za swoje wobsahi na tutych stronach po powšitkownych zakonjach sami zamołwići. Po §§ 8 do 10 TMG njejsmy pak jako poskićer posłužbow winowaći, sposrědkowane a składowane cuze informacije dohladować abo za wobstejnosćemi slědźić, kotrež na njezakońsku činitosć pokazuja.

Winowatosće k wotstronjenju abo zawrjenju wužiwanja informacijow po powšitkownych zakonjach wostanu wot toho njedótknjene. Wotpowědne rukowanje je pak hakle wot toho časa móžne, jakož bu konkretne zranjenje zakonja znate. Po zwěsćenju wotpowědnych zranjenjow zakonja budźemy tute wobsahi hnydom wotstronić.

Rukowanje za linki
Naš poskitk wobpřijimuje linki k externym internetowym stronam třećich, na kotrychž wobsahi nimamy žadyn wliw. Tohodla njemóžemy tež za tute cuze wobsahi rukować. Za wobsahi tutych zalinkowanych internetowych stronow je přeco wotpowědny poskićer zamołwity. Zalinkowane strony su so w času zalinkowanja na móžne prawniske přeńdźenja přepruwowali. Njezakońske wobsahi njeběchu w času zalinkowanja spóznać.

Permanetne wobsahowe kontrole zalinkowanych stronow pak bjez konkretnych pokazkow na zranjenje zakonjow njeje přicpějomne. Při zwěsćenju prawniskich zranjenjow tajke linki hnydom wotstronimy.

Awtorske prawo
Wot poskićerja zestajane wobsahi a dźěła na tutych stronach podleža němskemu awtorskemu prawu. Za rozmnožowanje, wobdźěłanje, rozšěrjenje a kóždežkuli wužiwanje zwonka hranicow awtorskeho prawa je trěbne pismne přihłosowanje awtora resp. wudźěłarja. Sćahnjenje a kopije tuteje strony su jenož za priwatne , ale nic komercielne wužiwanje dowolene.

Dalokož njebuchu wobsahi na tutej stronje wot mějićela zestajane, wobkedźbuja so awtorske prawa třećeho. Předewšěm su wobsahi třećeho jako tajke woznamjenjene. Zwěsćiće-li najebać toho někajke zranjenje awtorskeho prawa, prosymy wo wotpowědny pokiw. Hdyž wo tajkich prawniskich zranjenjach zhonimy, wotstronimy hnydom tajke wobsahi.

EFA wujasnjenje jězbneho plana - serwis ZVON-a

Wobchadny zwjazk Hornja Łužica –
Delnjošleska GmbH (ZVON GmbH)
Rathenauowe naměsto 1
02625 Budyšin

koncept, webdesign, techniske zrealizowanje

ISS-Oberlausitz e.K.
Webdesign & Softwareentwicklung (webdesign a wuwiće software)
Schulstraße 71 (Šulska dróha 71)
02739 Eibau
info@iss-ol.de
www.iss-oberlausitz.de

BLUEPAGE-CMS V3.15.
© ISS-Oberlausitz (2005-18)
www.bluepage-cms.com
DatenschutzeinstellungenDiese Website verwendet Cookies. Einige von ihnen sind notwendig, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern.
Ich bin damit einverstanden und kann meine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen oder ändern.
Dalše informacije