0
Link: www.zvon.de
Navigation
BahnTramBus
ZVON-INFO-TELEFON
0800-9866-4636
Link: www.zvon.de
Infotelefon
ZVON-INFO-TELEFON
0800-9866-4636
Mo-Fr
7:00-18:00 Uhr
Pytanje
Ličak tarifa
 

 
 

Sakska jězdźenka za wučomnikow

 
 
 • ‎Jězdźenku za wučobnikow dóstanu wšitke wosoby, kotrež chodźa do powołanskeho wukubłanišća w Sakskej.
 • Dalokož je šula na teritoriju wobchadneho zwjazka ZVON, dóstanjeće jězdźenki pola wobchadneho předewzaća ZVON.
 • Jězdźenka je na wosobu wjazana kaž tež na abonement za znajmjeńša 12 zwisowacych měsacow.
 • Woprawnjenje k wužiwanju ma so pak z wukubłanskim zrěčenjom pak z wopodstatnjenjom powołanskeje šule na kartce dopokazać.
 • Jězdźenka je cyłodnjowsce płaćiwa we wšitkich ćahach, busach a tramwajkach we wobchadnym zwjazku ZVON.
 • Jězba z SOEG je w jězdźence za wučomnikow zapřijata.
 • Kóždy dalši wobchadniski zwjazk Sakskeje móže so za 5 eurow přidatnje k tomu kupić. Wjace informacijow namakaće pod: www.dein-azubiticket.de
Měsačna jězdźenka FLEXX solo
 • Měsačna jězdźenka FLEXX solo je na wosobu wjazana měsačna jězdźenka za šulerjow, wučomnikow a studowacych.
 • Za wužiwanje je płaćiwa kupcowska kartka trěbna.
 • FLEXX solo płaći we wšitkich ćahach, busach a tramwajkach w cyłym zwjazkowym teritoriju ZVON.
 • Jězdźenka hodźi so na šulskich dnjach wot 12.00 hodźin, kónc tydźenja, na swjatych dnjach kaž tež w prózdninach a jednotnje swobodnych šulskich dnjach w Sakskej cyłodnjowsce w cyły ZVON-zwjazku wužiwać.

 • ‎FLEXX-jězdźenka je w potuńšenej měsačnej abo-jězdźence resp. w potuńšenej lětnej jězdźence zapřijata.
 • Wona móže so na šulskich dnjach wot 12.00 hodźin, na kóncu tydźenja, na swjatych dnjach abo w prózdninach a na jednotnych swobodnych dnjach w Sakskej cyłodnjowsce po cyłym teritoriju ZVON-zwjazka a tež w ćahach SOEG wužiwać.
 
 
Šulerska wólnočasna jězdźenka
 
 
 • Šulersku wólnočasnu jězdźenku móža šulerjo powšitkowneje kubłanskeje šule wužiwać.
 • Jězdźenku dóstanjeće jenož w abonemenće za znajmjeńša 12 zwisowace měsacy.
 • Za wužiwanje trjebaće płaćiwu kupcowsku kartku.
 • Šulerska wólnočasna jězdźenka płaći na šulskich dnjach wot 14.00 hodźin, kónc tydźenja, na swjatych dnjach a na jednotnych swobodnych dnjach Sakskeje cyłodnjowsce w cyłym teritoriju ZVON-zwjazka.
 • Jězby z SOEG su w šulerskej wólnočasnej jězdźence zapřijate.
 • Tuta jězdźenka dóstanjeće po jónkrótnym lětnym zapłaćenju abo měsačnym wotknihowanju w formje měsačnych znamkow.
 
 
Šulerska wólnočasna jězdźenka plus FLEXX
 
 
 • ‎Ze Šulerskej wólnočasnej jězdźenku plus FLEXX móža šulerjo, wučomnicy a studowacy na šulskich dnjach hižo wot 12.00 hodźin; kónc tydźenja, na swjatych dnjach, w prózdninach kaž tež na jednotnych swobodnych dnjach Sakskeje cyłodnjowsce w cyłym teritoriju ZVON-zwjazka po puću być.
 • Jězba z SOEG je w Šulerskej wólnočasnej jězdźence plus FLEXX zapřijata.
 • Jězdźenku dóstanjeće jenož w abonemenće za 6 zwisowace měsacy přez wobchadne předewzaće.
 • Za wužiwanje jězdźenki je płaćiwa kupcowska kartka trěbna.
 • Wjace informacijow pod: www.dein-schuelerfreizeitticket.de
 
 
Prózdninska jězdźenka
 
 
 • ‎Prózdninska jězdźenka VVO/ZVON je za čas sakskich lětnich prózdnin, nimo dźěłowych dnjow w času wot 04.00 hodźin do 08.00 hodźin we wobłuku wobchadneju zwjazkow VVO a ZVON płaćiwa. Z njej móža so wšitke busy, tramwajki, bliskowobchadne ćahi, ćahi SOEG kaž tež lěsna železnica w Mužakowje a wšitke přewozy wužiwać.
 • Prózdninska jězdźenka VVO/ZVON je na wosobu wjazana a poskića so za wšitkich pod 21 lětami, kotřiž maja prawo na potuńšene jězdźenki. Wuměnjenje za jězdźenku je płaćiwa (kupcowska) kartka abo šulerski wupokaz.
 • Koleso móže so z prózdninskej jězdźenku VVO/ZVON darmotnje sobu wzać. Za mobilitu po cyłej Sakskej poskića so prózdninska jězdźenka za Saksku.
 
 
DatenschutzeinstellungenDiese Website verwendet Cookies. Einige von ihnen sind notwendig, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern.
Ich bin damit einverstanden und kann meine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen oder ändern.
Dalše informacije