0
Link: www.zvon.de
Navigation
BahnTramBus
ZVON-INFO-TELEFON
0800-9866-4636
Link: www.zvon.de
Infotelefon
ZVON-INFO-TELEFON
0800-9866-4636
Mo-Fr
7:00-18:00 Uhr
Pytanje
Ličak tarifa

Sakska jězdźenka za wučomnikow

 
 
 • ‎Jězdźenku za wučomnikow dóstanu wšitke wosoby, kotrež chodźa do jednoho powołanskeho wukubłanišća w Sakskej.
 • Dalokož je šula na teritoriju wobchadneho zwjazka ZVON, dóstanjeće jězdźenki pola wobchadneho předewzaća ZVON.
 • Jězdźenka je na wosobu wjazana kaž tež na abonement za znajmjeńša 12 zwisowacych měsacow.
 • Woprawnjenje k wužiwanju ma so pak z wukubłanskim zrěčenjom pak z wopodstatnjenjom powołanskeje šule nakupcowskej kartce dopokazać.
 • Jězdźenka je cyłodnjowsce płaćiwa we wšitkich ćahach, busach a tramwajkach we wobchadnym zwjazku ZVON.
 • Jězba z SOEG je w jězdźence za wučomnikow zapřijata.
 • Kóždy dalši wobchadny zwjazk Sakskeje móže so za 5 eurow přidatnje k tomu kupić.
 • Wjace informacijow namakaće pod: www.dein-azubiticket.de
 
 
Šulerska jězdźenka
 
 
 • Šulersku jězdźenku móža wšitcy šulerjo a wšitke šulerki wužiwać, kiž njeabsolwuja žadyn dualny studij a kiž we wobłuku płaćiwosće ZVON-zwjazka do šule chodźa.
 • ‎Woprawnjacy dopokaz dyrbi do spočatka zrěčenja předležeć.
 • Jězdźenku dóstanjeće jenož w abonemenće za znajmjeńša 12 zwisowace měsacy na njewobmjezowany čas.
 • Šulerska jězdźenka je na wosobu wjazana a płaći jenož hromadźe z kupcowskej kartu.
 • Šulerska jězdźenka płaći wot prěnjeho dnja prěnjeho zrěčenskeho měsaca hač do wuběženja poslednjeho zrěčenskeho měsaca 24:00 hodź. w běhu cyłeho dnja na cyłym teritoriju ZVON-zwjazka.
 • Jězba z SOEG je pola šulerskeje jězdźenki zapřijata.
 • Wjace informacijow pod: www.dein-bildungsticket.de
 
 
Prózdninska jězdźenka
 
 
 • ‎Prózdninska jězdźenka VVO/ZVON je za čas sakskich lětnich prózdnin, nimo dźěłowych dnjow w času wot 04.00 hodźin do 08.00 hodźin we wobłuku wobchadneju zwjazkow VVO a ZVON płaćiwa.lěsna železnica w Mužakowje a wšitke přewozy wužiwać.
 • Prózdninska jězdźenka VVO/ZVON je na wosobu wjazana a poskića so za wšitkich pod 21 lětami, kotřiž maja prawo na potuńšene jězdźenki.
 • Wuměnjenje za jězdźenku je płaćiwa kupcowska kartka abo šulerski wupokaz.
 • Koleso móže so z prózdninskej jězdźenku VVO/ZVON darmotnje sobu wzać.
 • Za mobilitu po cyłej Sakskej poskića so prózdninska jězdźenka za Saksku.
 • Wjace informacijow pod: www.dein-ferienticket.de
 
 
DatenschutzeinstellungenDiese Website verwendet Cookies. Einige von ihnen sind notwendig, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern.
Ich bin damit einverstanden und kann meine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen oder ändern.
Dalše informacije