0
Link: www.zvon.de
Navigation
BahnTramBus
ZVON-INFO-TELEFON
0800-9866-4636
Link: www.zvon.de
Infotelefon
ZVON-INFO-TELEFON
0800-9866-4636
Mo-Fr
7:00-18:00 Uhr
Pytanje
Ličak tarifa
 

Přidatna jězdźenka dowoli Wam samo we zwjazku ZVON Waše koleso abo psa sobu wzać.

Kolesa sobu wzać
 
 
 • ‎Jeli chceće koleso sobu wzać, kupće sebi prošu potuńšenu jednotliwu jězdźenku za wotpowědnu čaru.
 • Dnjowa abo měsačna jězdźenka za koleso woprawnja Was Waše koleso we wobłuku ZVON-zwjazka sobu wzać.
 • Z dnjowej jězdźenku za koleso móžeće koleso cyły dźeń z wobchadnymi srědkami w ZVON-zwjazku sobu wzać.
 • Měsačna jězdźenka za koleso płaći wot wotkołkowanja hač k samsnemu kalendrowemu dnjej slědowaceho měsaca.
 • Kolesa wot dźěći pod 6 lětami so darmotnj sobu wozmu.
 • Tandemy płaća jako dwě kolesy. Kolesa z motorom kaž tež wosebite konstrukcije njehodźa so sobu wzać.
 • Hromadźe kładźene kolesa, kotrež su w kolesowarskich tobołach zapakowane, płaća jako ručne wačoki a móža so darmotnje sobu wzać. Njewobsteji garantija sobuwzaća.
 • Wotwisnje wot městneje kapacity rozsudźi jězbny personal wo tym, hač Was z kolesom sobu bjerje.
 • Jako dodatk k jězdźence EURO-NYSA ma so za koleso separatna EURO-NYSA-jězdźenka na dźeń kupić. Na hewašich, zwjazkowy teritorij přesahowacych jězbach z kolesom ma so kolesowa jězdźenka wotpowědnje hłownej jězdźence kupić.
 
 
Psy abo dalše małe zwěrjata sobu wzać
 
 
 • ‎Małe zwěrjata abo psyčki/ psyki, kotrež su we wotpowědnych klětkach zaměstnjene, so darmotnje transportuja.
 • Za sobuwzaće psa kupće prošu potuńšenu jězdźenku za wotpowědnu čaru.
 • Dnjowa abo měsačna jězdźenka za koleso dowoli Wam, psa we wobłuku ZVON-zwjazka jedyn dźeń resp. měsac dołho sobu wzać.
 • Cežkozbrašeni móža po SGB IX psa za slepych resp. slepych přewodźaceho psa darmotnje sobu wzać.
 • Jako dodatk k EURO-NYSA-jězdźence je za sobuwzaće psa EURO-NYSA-dnjowa jězdźenka za kolesa trěbna.
 • Wužiwaće-li ZVON- a EURO-NYSA-dnjowu jězdźenku, Saksku-jězdźenku abo trilex-dnjowu jězdźenku móžeće město jednoho dorosćeneho jednoho psa, za kotrehož měli płaćić, sobu wzać.
 
 
Wěcy sobu wzać
 
 
 • ‎Wěcy, dźěćace wozy, jězdne stoły, rolatory bjeru so darmotnje sobu, dalokož so njeznjewužiwaja.
 • Ručne wačoki, jedyn por sněhakow, snowboard abo sanki móža pućowacy z płaćiwej jězdźenku darmotnje sobu wzać.
 • Za kóždu přidatnu wěc abo na hinaše wašnje wužiwane dźěćace wozy atd. trjebaće potuńšenu jednoru jězdźenku wotpowědnje tarifej.
 • Za ručne wozy, kolesowe připowěšaki a podobne kupće prošu jednoru jězdźenku za normalnu płaćiznu.
 
 
płaćizny
 
 
 
 
DatenschutzeinstellungenDiese Website verwendet Cookies. Einige von ihnen sind notwendig, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern.
Ich bin damit einverstanden und kann meine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen oder ändern.
Dalše informacije