0
Link: www.zvon.de
Navigation
BahnTramBus
ZVON-INFO-TELEFON
0800-9866-4636
Link: www.zvon.de
Infotelefon
ZVON-INFO-TELEFON
0800-9866-4636
Mo-Fr
7:00-18:00 Uhr
Pytanje
Ličak tarifa
 

trilex-tarif we wuchodosakskej syći

 
 
 • Jězdźenki na koči skok a dnjowske jězdźenki-trilex dóstanjeće w agenturach resp. pućowanskich centrach w Biskopicach, Budyšinje, Lubiju, Zhorjelcu, Žitawje, Habrachćicach, Wjelećinje, a Šěrachowje kaž tež pola poradźowarjow w ćahu abo w kupcowskim centeru w Hrádeku nad Nysu.
 • Jězdźenki njepłaća za hewaše jězbne srědki we wobchadnym zwjazku ZVON.
 • Za jězby z DB Regio, ODEG a SBS dyrbi so jězdźenka na koči skok do nastupjenja jězby kupić.
 • Kupowanje jězdźenki w ćahu poskići so jenož w trilex-ćahach.
 • Za jězby z trilex-ćahami na čarje Wodowe Hednrichecy/Rybnište - Warnoćicy - Wulki Šunow – Žitawa - Liberec dawa wosebity trilex-tarif.
 • Jězdźenki za ZVON-tarif so připóznawaja a předawaja.
 • We wobłuku wobchadnych zwjazkow płaća dale wotpowědne tarify kaž tež přechodny tarif mjez ZVON a VVO.
 • Wosebity serwis wobsteji pola trilex za prawidłownje dojězdźowacych: wobsedźerjo časowje jězdźenki w abonemenće abo BahnCard 100 maja móžnosć, sej rano za tamjězbu a wječor za domojjězbu na krutej čarje sej stajne městno rezerwować dać.
 • Nadrobniše informacije k tomu namakaće pod: www.trilex.de
 
 
Dnjowska jězdźenka trilex
 
 
 • ‎Dnjowske jězdźenki trilex su we wšitkich ćahach mjez Drježdźanami a Zhorjelcom, Drježdźanami a Liberecom kaž tež Žitawu a Wodowymi Hendrichecami/ Rybnište płaćiwe.
 • Trilex jězdźenka móže so wot hač do 5 wosobow wužiwać, hač do tři dźěći w starobje mjez 6 a 14 lětami smědźa darmotnje sobu jěć.
 • Dźěći hač do 5 lět jědu darmotnje sobu.
 • Sobujěduce psy, za kotrež měło so normalnje płaćić, liča so jako jedna wosoba.
 • Trilex jězdźenki woprawnjeja k njewobmjezowanej ličbje jězbow w slědowacych časach: póndźelu do pjatka: 09.00 hodźin do 03.00 hodźin naslědneho dnja (za někotre ćahi hižo do 09.00 hodźin móžne) sobotu/ njedźelu/ na swjatych dnjach: 00.00 hodźin do 03.00 hodźin naslědneho dnja.
 
 
Jězdźenki na koči skok
 
 
 • Jězdźenki na koči skok płaća za relaciju Drježdźany - Biskopicy resp. za relaciju Drježdźany - Budyšin/Wjelećin.
 • Wone woprawnja k njewobmjezowane wjele jězbam na dnju płaćiwosće w ćahach na teritoriju płaćiwosće wotpowědowacych čarow.
 • Jězdźenka na koči skok móže wosoba wužiwać zhromadnje z hač do tři dźěćimi w starobje wot 6 do 14 lět.
 • Dźěći hač do staroby 5 lět (inkl. 5 žiwjenskeho lěta) jědu darmotnje sobu.
 • Płaćiwe na dnju, kotryž je na jězdźence zapisany za njewobmjezowane wjele jězby we wobłuku płaćiwosće k slědowacym časam: wot póndźele do pjatka stajnje wot 09.00 hodźin hač k naslědnemu dnjej do 03.00 hodźin sobotu, njedźelu kaž tež na dnjach, kotrež su w cyłym swobodnym staće Sakska po zakonju swjaty dźeń, stajnje wot 00.00 hodźin hač do 03.00 hodźin slědowaceho dnja.
 • Přetorhnjenje jězby je we wobłuku płaćiwosće jězdźenki móžne.
 
 
DatenschutzeinstellungenDiese Website verwendet Cookies. Einige von ihnen sind notwendig, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern.
Ich bin damit einverstanden und kann meine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen oder ändern.
Dalše informacije